Saturday, 19 July 2014

HART VOL LIEFDE


God is baie goed ... vir dié wat rein van hart is. - Ps 73:1


'n Hart vol liefde is 'n vrolike hart, 'n harmonieuse hart. 'n Hart vol liefde is 'n hart wat vrede gevind het, 'n hart in staat tot diepe vreugde en vervulling. 'n Hart vol liefde voed die liggaam, maak gesond en gee krag. 

In my gebede dink ek aan Gods onvoorwaardelike liefde vir heel Sy skepping - ook vir my. Ek maak my hart oop vir Sy liefde om dit te vul - tot oorlopens toe. Dit vloei in en deur my hele liggaam, en elke sel, orgaan en spier word daardeur nuut en skoon gemaak.

Ek maak die vensters van my hart wawyd oop, en hierdie hemelse liefde waarvan dit so vol is, vloei ook om my, om elkeen met wie ek in aanraking kom, te seën met God se ewige, kosbare en reine liefde.

Liefde bring vrede, en die vrede wat die liefde in my hart om my skep, is soos helende salf op elke rustelose siel. Gemoedere word kalmer, samewerking is moontlik, waar liefde heers. En vredeblommetjies kom in oorvloed op, omdat so baie mense geseën word met die liefde in my hart.


Gebed: My hart is vol liefde.


~ Uit Daelikse Woord ~
Thursday, 17 July 2014

HELING


Weet julle nie dat julle die tempel van God is nie en dat die Gees van God in julle woon nie?  -  1 Kor. 3:16


Dink net!  Hierdie liggaam waarin ek woon, is ‘n tempel van God, en Christus woon in al sy glorie binne-in hierdie tempel.

Onder die invloed van sy hemelse liefde, werk al my selle, organe, spiere, en my hele senuweestelsel, in volmaakte harmonie saam om my liggaam gesond en sterk te maak.

Gods lewenskrag pols in my hart en vloei in my are, en die lig wat dit in my liggaam versprei, suiwer, hernu, herbou en voed elke sel.  Al hoe helderder skyn dit in my en deur my, werp alles uit wat nie van  Sy lig is nie, totdat daar niks oorbly wat die glans van hierdie stralende lig kan verdof nie.

Dit is ‘n verkwikkende, lewegewende stroom van energie wat my sterk en gesond maak, met genoeg energie om te doen dit wat ek moet doen om hierdie aarde ‘n beter plek te maak vir alles en almal wat daarop woon.  Dit is sy lig, liefde en krag wat immer in en deur my werk en straal, wat hierdie liggaam omskep in ‘n stralende tempel van God.


Gebed:  Gods, lewenskrag pols in my hart en vloei in my are.


~ Uit Daelikse Woord ~
Thursday, 10 July 2014

VOL  LEWE


Ek is die lig vir die wêreld.  Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.  -  Joh. 8:12


Christus in my is krag.  Christus in my is kennis.  Christus in my is lewe.  Ek wend my tot die opgestane Christus in my vir lewe, leiding en krag.

Die krag van Sy gees het ‘n invloed op my lewe en op die mense en gebeure in my wêreld.  Die vrede van Christus vul my gemoed.  Die liefde van Christus vul my hart.  Die lewe van Christus vul my liggaam met nuwe energie.  Ek is gesond, liefdevol, sterk en vry.

Ek kan suksesvol wees in enigiets wat ek aanpak as ek Hom toelaat om in en deur my te werk.  Te alle tye, onder alle omstandighede, kan ek op my eie inwonende Christus staatmaak.  Deur my gebede elke dag beklemtoon ek my geloof in Christus.

Die Gees van die opgestane Christus omvou my wêreld.  My lewe is vol en ryk.


Gebed:  Die opgestane Christus heers in my wêreld.


~ Uit Daelikse Woord ~
Saturday, 5 July 2014

VERLORE  SEUN


Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer!  -  Luk. 15:24


Soos die verlore seun was ek – moeg en moedeloos en haas gebroke deur die stryd so groot.  Die aanslae het my op my knieë gehad, en as dit nie was vir U stok en U staf nie, sou ek seker gebroke langs die pad bly lê het.  Maar toe kom U stok en U staf tot my redding.  Deur die diepste duisternis heen het ek geen onheil gevrees nie, want U stok en U staf was net altyd daar vir my.

En toe kom ek by U huis, moeg en vuil en moedeloos, vol wonde, en daar staan U vir my en wag!

Here, het U al die tyd geweet ek is op pad?  Was U al die tyd aan my sy om my ongesiens by te staan en te beskerm?

Huiwerig staan ek voor die deur – so vuil en bevlek, en ek wonder – wat nou?  Maar toe kyk U na my, en U oë vertel my hoe diep en hemels U liefde is.  U arms is wyd oop om my te verwelkom, en met trane in my oë stap ek binne-in U omhelsing in, binne-in U huis waar ek nou in lengte van dae kan bly!


Gebed:  Heer, vergewe my!


~ Uit Daelikse Woord ~
Tuesday, 1 July 2014

STAAN OP EN LOOP


Wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe.  -  Joh. 3:21


Staan op en loop, het Jesus vir die verlamde man gesê, en hy het!  Staan op en loop kom sy woorde nog net so helder en duidelik tot ons daar waar ons moeg en moedeloos langs die pad bly sit.

Die waarheid is – Hy sal nooit vir ons sê ons moet opstaan en loop as ons dit nie kan doen nie!  Hy is altyd daar vir ons – selfs bereid om ons te dra indien nodig.

Die waarheid is – in sy krag kán ons opstaan en loop.  Sy krag is ‘n krag van oorwinning wat ons oor elke struikelblok help, ongeag hoe groot die uitdaging, hoe siek of moeg of hartseer of teleurgestel of bekommerd of frustreerd of wat ons ookal mag wees.

En as ons dan opstaan en loop, is dit sy lig wat ons pad omskep in ‘n baan van lig.  Met die oë van ons siel sal ons daardie Lig sien, en ons sal daarin wandel van oorwinning tot oorwinning, met al die krag wat ons nodig het vrylik tot ons beskikking.  Met ‘n brein helder  verlig, met ‘n liefde wat alles vergewe, met ‘n krag wat tot alles in staat is binne-in ons, staan ons op en loop ons!


Gebed:  Vandag staan ek op en ek loop!


~ Uit Daelikse Woord ~