Saturday, 14 December 2013

HIERDIE DAG

Dit is die dag wat die Here gemaak het.  -  Ps. 118:24

Dit is enige maand van die jaar ‘n goeie plan om een dag op ‘n keer te lewe en een treetjie op ‘n keer te neem, maar dit is veral gedurende die maand Desember ‘n uitstekende plan om dit te doen.

Ons wil nie graag die gevoel kry van haas en spanning nie en ons wil ook nie voel dat ons moet jaag om dinge gedaan te kry nie.  Dit is ook nie nodig dat ons so voel nie.

Een dag op ‘n keer en een treetjie op ‘n keer.  Met Gods hulp doen ons vandag dit wat belangrik is.  Ons neem een treetjie op ‘n keer en ons bereik ons doelstellings  en mikpunte vir hierdie een dag.  Dit gee vir ons ‘n gevoel van vrede, van verfrissing, hernuwing en entoesiasme.

Laat ons elke dag geniet en laat ons elke dag tel – tel as ‘n dag waar ons iets bereik het, tel as ‘n dag van vrede, tel as ‘n dag waarop ons iets kan bydra tot die welsyn en geluk van ander.

Maar mees belangrikste om ons Heer, wat hierdie dag aan ons genadiglik geskenk het, se hart te verbly hierdie dag!~ Uit Daelikse Woord ~

No comments: