Sunday, 30 November 2014

AMBASSADEURS

Laat daar Lig wees!  -  Gen. 1:3


Laat daar lig wees!   Klink ons bede oor berg en dal, en die Ligdraers van God wat nou opstaan in ons land, stel alles reg wat nou so verkeerd is in hierdie lig.  ‘n Land staan op met die regte oplossing vir Afrika, waar kommunisme en demokrasie misluk het!  En wat sê Buchan wat die voortou geneem het?  “Bid en glo”, sê hierdie man, en weldra sal julle sien wat julle glo!

Moenie moedeloos en bang raak nie – God het ‘n doel met ons land, dit glo ons, en as ons ons voetstappe Lig-gerig hou en ons hande Liefdesgerig, sal ons uiteindelik  sien wat ons glo!  Moeilik?  Met so ‘n Leidsman in ons hart, hoe anders?!

Vanaf die eenvoudigste gehuggie tot die grootste kasteel, weerklink die magtige refrein oor berg en dal – Christus het opgestaan!  In ons harte het Hy opgestaan met al sy liefde vrylik tot ons beskikking – in ons denke het Hy opgestaan met al sy lig wat alles helder verlig – in ons land het Hy opgestaan en die werking van sy krag in ons en deur ons kan niemand meer stuit nie!


Gebed:  Christus het opgestaan in my hart!


~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Al die eer aan JESUS!

Monday, 24 November 2014

Verlossingsgebed

VERLOSSINGSGEBED

Die belangrikste verhouding in jou lewe is ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus.  As jy Hom as jou Here en Verlosser wil aanvaar, en die wonderlikste verhouding wat jy nog ooit gehad het beleef, bid asseblief die gebed hieronder:

Vader,

          U het die wêreld so liefgehad dat U u eniggebore Seun gegee het om vir ons sondes te sterf sodat wie ook al in Hom glo nie sal verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
          U Woord sê ons word gered uit genade deur geloof, ‘n geskenk van  U.  Daar is niks wat ons kan doen om verlossing te verdien nie.
          Ek glo en erken met my mond dat Jesus Christus u Seun is, die Verlosser van die wêreld.  Ek glo Hy het aan die kruis vir my gesterf en al my sonde op Hom geneem, en die prys daarvoor betaal.
          Ek glo in my hart dat  U Jesus uit die dood opgewek het en dat Hy vandag leef.
          Ek is ‘n sondaar, ek is jammer oor my sondes en ek vra U om my te vergewe.  Ek ontvang Jesus Christus nou as my Here en Verlosser.  Ek glo dat ek gered is en die ewigheid saam met U gaan deurbring!  Dankie, Vader.  Ek is so dankbaar!  In Jesus se Naam.

AMEN


~ Joyce Meyer ~


Koningsdogters vir Jesus @ Facebook
Al die eer aan JESUS!

Saturday, 15 November 2014

Taal van die Hart


Laat alles by julle in liefde geskied. - 1 Kor 16:14


Die swaaiende stert en entoesiastiese groet van ‘n klein hondjie dra net een boodskap oor: “Ek is so bly om jou weer te sien!”  Hierdie klein hondjie praat nie met ‘n taal van woorde nie, maar wel met die taal van die hart.

Dit is ‘n universele taal hierdie wat almal kan verstaan.  Dis die taal van liefde – hierdie taal van die hart.  ‘n Vriendelike glimlag dra dit oor, ‘n helpende hand en ‘n gebaar van liefde, dra dit oor.  Kom ons praat vandag die taal van die hart teenoor ‘n ieder en ‘n elke wat ons mag teëkom.  Ons praat van Christus tot Christus, want dis Sy liefde wat in ons hart woon en praat.

As ons ander met ‘n glimlag groet, raak die liefde van Christus in ons harte hulle harte aan, en herinner hulle aan die seëninge van ‘n diep innerlike vreugde en blydskap – hulle glimlag vir ons terug.

‘n Vrolike glimlag bring lig en bemoediging waar dit nodig mag wees, en harmonie waar onenigheid heers – kom ons praat vandag die taal van die hart wag lig bring.


Gebed:  Vandag praat ek die taal van U liefde in my hart, U stem wat deur my praat met elkeen wat deel is van my lewe.


~ Uit Daelikse Woord ~

Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook

(Poppie Oosthuizen)Geloof

Jesus sê toe vir hulle:  “Julle moet geloof in God hê!”  - Mark 11 v 22


JESUS  het gesê ons moet geloof in God hê, en omdat gebede die boustene is van geloof, en ons geloof nou so bitter nodig het, laat ons saam bid:

“Hemelse Vader, ons gló in U!  Ons glo in die magtige werke van  U lig,  U liefde en  U krag in ons en om ons.  Ons glo waar U in beheer is sál alles ten goede meewerk, dáárom plaas ons nou álles wat ons lewe aangaan  in  Ú bekwame hande.
Hemelse Vader, ons gló in U!  Maak ons oë oop sodat ons U werke kan sien in ons en om ons.  Maak ons hárte oop, Heer, en vul dit met  Ú liefde, sodat ons in oorvloed daarvan kan gee waar en wanneer nodig.  Maak ons sterk in die krag van U mág, Heer, sodat ons vréésloos en met vaste tred kan voortgaan op ons pad van lig.
Hemelse Vader, hóé heerlik om só te kan glo.  Ons hoef net om ons te kyk om die wonder van Ú werke te sien, en te glo  U is nog steeds daar -  U is nog áltyd in beheer.  Dánkie, dierbare Vader!”


Gebed:  In  Ú  Heer, glo ek met my héle hart!


~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters vir Jesus Een @ Facebook
(Poppie Oosthuizen)Woorde

Hoor my gebed, o God, luister na my woorde.  – Ps 54:4

Is ons soms geneig om sommer maar net te praat, sonder om eintlik aandag te gee aan wat ons eintlik besig is om te sê?  As ons wel sou let op wat ons sê, sal ons miskien verstom wees om die woorde te hoor wat ons regtig gebruik ...

Dit is belangrik dat ons moet probeer oplet wat ons sê, selfs in die oppervlakkigste geselskap, want woorde beskik oor ‘n skeppende krag wat, as ons hulle reg gebruik, tot seën kan wees vir andere om ons.  Ons woorde kan ook kragtige bevestigings wees wat die goedheid van God in ons  lewe laat seëvier.

Dis nie net ons eie lewens wat beïnvloed word deur die woorde wat ons uiter nie, dit raak ook die lewens van almal wat dit aanhoor.

Ons gereelde tye van gebed – van kommunikasie met die Heer van ons hart, sal dit vir ons al hoe makliker maak om slegs mooi, opheffende woorde te gebruik, tot ons eie sowel as ons medemens se seën.

Deur gebed word ons denke verander, en ons woorde weerspieël die mooi en aangename gedagtes wat ons dink.

Gebed:  My gedagtes en woorde gaan vandag net opheffend wees!

~ Uit Daelikse Woord ~

Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
(Poppie Oosthuizen)Wednesday, 12 November 2014

Christene se Taak in die Wêreld13“Julle is sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin almal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, beteken julle net mooi niks vir God nie. Dan kan Hy julle net sowel op die ashoop weggooi.
14“Julle is ’n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo.
“Julle geloof moet net so sigbaar wees soos ’n stad wat hoog bo-op ’n berg gebou is.
15“Geen mens sit ’n lig aan en gaan steek dit dan onder ’n bed weg nie. Nee, ’n lig word in die middel van ’n vertrek neergesit sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. Dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. 16Julle moet soos ’n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig ’n groot en goeie God is. So word julle hemelse Vader se Naam regtig grootgemaak.”Matteus 5:13-16 Die Boodskap


Dierbre Jesus @ Facebook (Poppie Oosthuizen)Geloofsdade

Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.  -  Joh. 8:32

Het jy al ooit daaraan gedink hoe jou gedagtes , woorde en geloofsdade ander mense om jou kan beïnvloed?   “Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak”  (Joh. 8:32), het Jesus gesê.  Die wonder hiervan is dat as jy die waarheid wat jy ken, daagliks met andere deel, en in sover as wat jy in die waarheid handel en wandel, in soverre maak jy ook jou medemense vry.  Jou woorde van geloof, liefde en wonderwerkende krag, hef dié wat siek is op en bring genesing mee.  Jou woorde van vergifnis, begrip, vrede, liefde en lig, hef jou medemens op en as elkeen van ons dit doen beweeg die héle wêreld só nader aan Christus.

Daarom, geliefdes, in die woorde van Paulus, “Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak van God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie te verkondig as skoene aan die voete”  (Ef. 6:14).  Dan sal jy ‘n boodskapper van die goeie, blye tyding word – helende boodskappe van vergifnis, van liefde en krag, van vryheid, vrede en harmonie – ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele wêreld sal wees – dit is wat jy sal bring!

Is dit nie wonderlik dat enigeen van ons só die Ligbring-liefde wat Jesus in óns harte uitstort na die wêreld kan bring en so God se droom kan voortsit: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  (Joh. 3:16)  Jóú liefde wat jy deel met ander op watter manier ookal, sit daardie wonderlike liefde van God voort.  En van  JOU  af kring dit verder en verder uit en uiteindelik die wêreld deur!!

Gebed:  Baie dankie Dierbaarste Heer dat óns,  ÉLKEEN  van ons, boodskappers van Ú woord kan wees en dit kan uitdra na álmal om ons.  Dankie Here Jesus, dat U dit vir ons moontlik gemaak het deur middele soos Facebook, WhatsApp, Twitter, Blogspot, Wordpress, Gmail, Mxit en talle ander om grense oor te steek, wat andersins ónmoontlik sou wees.  Seën wat elkeen van ons doen en gee dat ons nie één geleentheid sal laat verbygaan om  Ú  lieflike  Naam  groot te maak nie!  Amen

Koningsdogters vir Jesus Page (Poppie Oosthuizen)

Thursday, 6 November 2014

Heerlike WeteEk het die Here gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. - Ps 34:5 OV


Wanneer ons begin bekommerd raak oor een of ander situasie, gaan ons net ons diepste heiligdom binne.  Ons soek ons Heer, ons vind Hom en plaas ons las net so in Sy hande. Hy wat die liefde self is, neem oor. Daar kom rus in ons gemoed, en ons besef opnuut *hoe* groots Sy liefde werklik is.

God het ons lief!  Hy praat met ons in 'n taal wat ons siel verstaan, en die heerlike wete dat Hy in beheer is van ons lewens en alles wat ons aangaan, neem pos in ons denke.

God het ons lief! Al kan ons dit nie in soveel woorde hoor nie, Sy boodskap van liefde kom helder en duidelik na ons toe - ons weet dit met ons hart en ons verstand. 'n Heerlike wete wat ons dae mooi en ons lewens vol en ryk maak.

God het ons lief! Geen probleem is onoorkomelik nie - geen bedreiging groot genoeg om ons met vrees en kommer te vul nie. Al wat saak maak - die enigste ding wat saak maak - is dat God ons lief het en ons nooit sal begewe of verlaat nie!


Dankie, Heer, vir die wonderlike wete dat U ons liefhet!


~ Uit Daelikse Woord ~

Sunday, 2 November 2014

Ek is meer

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.  -  Filip. 4:13


Vandag maak ek hierdie teks my éie,  en leef soos dit, want in die Krag van Hom wat in my woon, kán ek!  Nooit weer sal ek sê “Ek wens ek kon” nie, want ek weet in Sy krag kan ek alles!  Ek kan weer begin!  Ek kan ‘n wenner wees, en leer en groei sover ek gaan, want ek is en bly ‘n geestelike wese op Gods helderverligte pad.  Nooit ooit sal ek weer sê, “As dinge net anders was, kon ek ...” nie.  Nee, ek bevestig – “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee,” en GLO elke woord wat ek so bevestig!


Ek kán wees wat ek so graag wil wees. 
Ek kán bereik wat ek graag wil bereik.
Ek kán vry wees van alles wat my tot dusver aan bande gelê het.
Ek kán gelukkig, skeppend, stralende gesond en ‘n waardige, gebalanseerde mens wees.
Ek kán ‘n omgeemens teenoor my medemens wees, en so lig bring in die wêreld.
Ek is méér as dít wat met die oog gesien kan word.
Ek is ‘n geestelike wese op ‘n pad van lig!


Gebed:  In  Ú krag, Heer, is ek tot álles in staat!


~ Uit Daelikse Woord ~
Thursday, 23 October 2014

Geloof in Aksie
Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop.  -  Hebr. 11:1


          Geloof  om seker te wees van die dinge wat ons hoop, word al hoe sterker met gebruik.
          Net soos die spiere in my liggaam al hoe sterker word met gebruik, groei my geloof in God en Sy werke in my en om my, by die dag.
          Ek wag nie op ‘n uitdaging om my geloof aan die werk te stel nie.  Niks in my alledaagse handel en wandel is te klein en nietig vir my om in geloof te benader nie.  Dit is die klein, eenvoudige dade van geloof wat die sterk fondament lê waarop ek staande kan bly wanneer ek voor groot uitdagings te staan kom.
          As ek ‘n behoefte het aan genesing, staan ek vas in die vertroue dat ek genees sal word.  Om te weet en te bevestig dat genesing altyd moontlik is, is geloof in aksie.
          As ek voor ‘n uitdaging te staan kom waarvoor daar skynbaar geen oplossing is nie, staan ek vas in my geloof en ek weet dat daar vir enigiets onder die son ‘n volmaakte oplossing is.


Gebed:  My geloof in God en Sy werke groei by die dag.


~ Uit Daelikse Woord ~

Monday, 20 October 2014

Laat Los, Laat God
Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.  -  Filip. 2:13


Ek laat los.  Ek laat los alle vrees wat ek mag hê – vrees vir mense,  die toekoms en vrees dat ek miskien die verkeerde dinge mag doen.  Ek laat los twyfel – twyfel in myself, twyfel in my vermoëns, twyfel of iemand my liefhet.  Ek laat los enige geloof in wat negatief is, sowel as enige geloof dat die lewe onvriendelik en onregverdig is teenoor my.  Ek laat los en laat God!

Ek laat God deur my dink en deur my lewe.  Al my gedagtes, al my woorde, alles wat ek doen is in harmonie met Sy lig en liefde.  Ek staan vas in my geloof.  Ek glo in mense en in die goedheid wat die toekoms inhou.  Ek glo dat ek die regte besluite sal neem en die regte dinge sal doen.  Ek glo in myself want ek is ‘n kind van God.  Ek is oop en ontvanklik en in staat om Sy liefde uit te leef.  Ek laat los en laat God!

Ek sien die wêreld en al die mense in die wêreld soos God ons sien – besig om te leer om Sy liefde uit te leef en besig om te loop in Sy pad van lig.


Gebed:  Ek laat los en laat God!


~ Uit Daelikse Woord ~

Tuesday, 14 October 2014

EEN TREE
As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie.  -  Spr. 4:12


Klein kindertjies moet eers klein treetjies gee voordat hulle kan loop of selfs hardloop.  Die eerste treetjie is meer wankelrig, maar dit is die begin van ‘n ontdekkingstog ‘n hele nuwe wêreld in.

En nou, as volwassenes is ons nog steeds besig om daardie eerste tree die onbekende in te gaan.  Van oomblik tot oomblik, van dag tot dag, jaar in en jaar uit, betree ons die onbekende, en ons weet steeds nie wat op ons wag nie.

Dit sou seker ‘n groot waagstuk gewees het – en vir baie mense is dit seker ‘n waagstuk – as ons nie met vertroue, met ons hand in dié van die Heer, tree vir tree voortgegaan het op ons lewensweg nie.

Hoe jammer vir hulle wat nie hierdie versekering het nie, hulle wat bang en onseker opstaan en gaan slaap.  Ons bede vir diesulkes is, “Laat U lig vir hulle deurbreek, Heer.”

En ons, sien ons wérklik die lig?  Is elke nuwe tree ‘n opwindende uitdaging omdat ons weet ons Heer is altyd net een tree voor ons?  Hy lei ons, rig ons, en sorg dat ons nie ons voet stamp of seerkry nie.  Daar sal niks in ons pad wees nie!


Gebed:  Niks is in my pad nie!


~ Uit Daelikse Woord ~
Wednesday, 8 October 2014

BID VIR ANDER


In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal.  -  Fil. 1:4


Gods voorsiening vir my geliefdes oortref my stoutste verwagtinge aangaande hulle.  *Dankie, Dierbare Vader!*

Sy lewenskrag werk en straal in en deur en óm hulle, om hulle gesond en sterk te maak en in élke behoefte van hulle te voorsien.

Soms dink ek ek weet présies wat hulle moet doen of nie moet doen nie, en dra dit dan ook so aan hulle oor.  En *tog* - diep in my hart wéét ek dat ek slegs moet bid vir Lig, Liefde en Krag op hul lewenspad, en as hulle handel en wandel in Sy lig, sal Sy seëninge wat Hy op hulle uitstort soveel groter wees as wat ek kan droom in my wildste drome!

So innig lief soos wat ek my familie en vriende het, weet ek dat ons Hemelse Vader hulle lief het met ‘n veel inniger en dieper liefde, want hulle is ook kinders na-aan Sy vaderhart.  In Sy liefde lei en beskerm Hy hulle elke tree van die pad wat hulle moet loop.

“Hier is my geliefdes, dierbaarste Heer.  Ek weet Ú sorg vir hulle – leer my hoe om hulle met my hele hart en siel onvoorwaardelik en sonder kommer in Ú troue sorg te laat, want álleen *dan* kan ek ook met blydskap vir hulle bid!”


Gebed:  Met blydskap bid ek vir my geliefdes.


~ Uit Daelikse Woord ~
Sunday, 5 October 2014

BEANTWOORDE GEBED

Vader, Ek dank U dat U My verhoor het.  -  Joh. 11:41


Wanneer ons bid, verwag ons die regte, volmaakte antwoorde op ons gebede.  En tog raak ons soms so moedeloos, omdat dit lyk asof ons gebede maar net nie beantwoord word nie.  Dan het dit tyd geword om na onsself te kyk, en vas te stel wat ons gesindheid is wanneer ons bid.

Probeer ons vir God voorskryf presies wat Hy moet doen, of eindig ons elke gebed af met die woorde:  “Dit, Here is wat ek graag wil hê, maar as U iets beter in gedagte het, dan sê ek nou by voorbaat dankie daarvoor.  Laat U wil geskied!  In Jesus Naam vra ek dit.”

In watter lig sien ons die uitdaging wat ons in gebed opdra?  Sien ons dit as synde iets wat lei tot ons verdere geestelike groei, of soek ons onmiddelike antwoord op materiële gebied.  Is ons positief omtrent die saak, of  bly ons gedagtes negatief en vol kommer.  Met ander woorde, glo ons? 

As ons opreg bid, en glo in Gods liefde en lig, dan sal ons gebede op die regte tyd, op die regte manier beantwoord word – vir onsself of vir enigiets of iemand vir wie ons bid, en ons sê byvoorbaat dankie!  En ons bid of vra dit om Jesus ontwil.


Gebed:  Dankie Heer, dat U my gebede verhoor!


~ Uit Daelikse Woord ~
Thursday, 2 October 2014

LEIDING

Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel.  -  Jes. 26:3


Lyk dit asof ek geen beheer het oor die dinge wat gebeur in my lewe nie?  Ek bly net kalm, want ek weet met Gód in bevel hoef ék nie in beheer te wees nie.

Waar ek ookal mag gaan, my Heer gaan saam met my.  Saggies lei Hy my en rig Hy my voetstappe op Sy pad van lig.  Vir elke situasie is daar die regte oplossing en op hierdie waarheid verlaat ek my, wat die omstandighede waarin ek my mag bevind, ookal mag wees.

Ek glo vas dat alles vir my ten goede meewerk, en omdat ek na alles wat met my gebeur met die oë van geloof kyk, is dit vir my moontlik om te reageer op die leiding wat ek van Bo kry.

Elke dag, elke tree, stap my Heer saam met my.  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en uit die diepte van my hart sê ek nou dankie vir hierdie grootse waarheid.  Met lig in my denke en liefde in my hart, skep ek ‘n atmosfeer van liefde en harmonie in my en om my – vandag, môre en elke dag!


Gebed:  Op U dierbare Heer, stel ek my vertroue!~ Uit Daelikse Woord ~


Monday, 29 September 2014

VOLG MY

Dit (is) nie jou saak nie.  Volg jy My!  -  Joh. 21:22


“Hoekom maak hy ...?”   “Sy behoort ...”   “As ek in sy skoene was ... “   Ons is almal by tye só geneig om beterweterig te wees en ander se doen en late kritiseer.  As ons ons volgende keer betrap dat ons dit doen, laat ons dan Jesus se woorde onthou:  “Dit (is) nie jou saak nie.  Volg jy My.”  Wat ‘n ander mens doen of nie doen nie, die soort lewe wat hy voer en die besluite wat hy neem, is waarlik nie ons besigheid nie.

Ons kan natuurlik ander help deur hulle te seën en vir hulle te bid, maar op die persoonlike vlak moet ons hulle laat gaan en toelaat om hulle eie lewens te leef volgens die leiding wat hulle ontvang.

“Volg jy My!”  Dit is die belangrike ding wat ons moet onthou.  Ons moet ons aandag op Christus vestig en ons nie skuldig maak aan kritiek en veroordeling nie.  Ons moet die voorbeeld van die Christus-liefde volg wat verby die voorkoms van dinge kyk en die beste in ander sien, die beste van ander verwag en die Christus in ander sien.


Gebed:  Ek volg Christus!

                                               
~ Uit Daelikse Woord ~
Saturday, 27 September 2014

BLYDSKAP

Die blydskap in die Here - dit is julle beskutting. - Neh. 8:11


My blydskap in die Here ken geen perke nie.  Dit vul my hart tot oorlopens toe.  My siel sing in my, en vrolik en bly, vol entoesiasme, gaan ek voort op my pad van lig.

Elke dag is 'n avontuur waarin ek al hoe meer van die wondere van Gods wêreld om my  ontdek. Geen uitdaging kry my onder nie, want ek weet ek beskik oor die vermoë om bo enigiets wat dreig om my aan bande te lê, uit te styg. Ek struikel nie en ek huiwer nie, want my blydskap in die Here is my krag.

Die blydskap in die Here waarvan my hart so vol is, die blydskap wat my siel laat sing, maak my sterk en vol moed. Dit werk en straal in my en om my, en almal met wie ek my lewe deel, word daardeur geraak en opgehef.

My blydskap in die Here is 'n liefdevolle stut onder my wat my in staat stel om my doelwitte met sukses na te streef. Met moed en durf doen ek dit wat vir my die heel beste is onder die omstandighede waaronder ek my tans bevind.


Gebed: My blydskap in die Here is my krag.~ Uit Daelikse Woord ~Monday, 15 September 2014

GODS GENADE

Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade.  -  Hand. 20:32


Liefdevolle Vader, ek dank U vir U genade wat my stok en my staf is, elke oomblik van elke dag.  Selfs nog voor ek vra, voorsien U alreeds in elke behoefte in my lewe.

Dankie vir die seëninge wat u so oorvloediglik op my uitstort, nie oor dit wat ek gedoen het of nie gedoen het nie, maar omdat U my liefhet en na my omsien, net soos ek is.  U maak my so sterk, dat niks en niemand my kan breek nie.

U genade is ‘n fondament van liefde waarop ek staan.  Dis so sterk onder my, dat ek nie bang word wanneer onbillike eise aan my gestel word of vreesaanjaende voorspellings gemaak word aangaande ons land of die wêreld nie.  Sag en teer vou U my toe in U liefde en genade.

Dankie Heer, vir U troue sorg en genade, vir my, vir my geliefdes – vir alles en almal in my lewe, ons land en ons wêreld.  Baie, baie dankie, dierbaarste Heer!


Gebed:  Dankie Heer vir U grenslose genade.~ Uit Daelikse Woord ~Thursday, 11 September 2014

VERGEWE


By U is daar vergifnis.  -  Psalm 130:4


Hoe wonderlik die wete – by God is daar vergifnis, want by Hom is daar liefde.  En waar daar liefde is, kan geen wrok bly staan nie, geen teleurstelling kan ‘n houvas in ons gedagtes kry nie, geen herinnering uit die verlede kan ons meer ongelukkig maak nie, want die liefde van God wat heers in ons hart, is groter as al hierdie dinge.

Soos ‘n swaar las wat ons aflê, so is die vryheid wat ons ervaar wanneer ons andere, en ook onsself vergewe.  Ons daad van vergifnis maak ons nie net los van die verlede nie.  Dit lei ons ook een tree verder op ons pad van lig, ‘n nuwe toekoms met nuwe geleenthede tegemoet, vry van laste wat ons met ons saamgedra het – miskien vir dae, vir weke, maande of selfs jare.

Om nie te vergewe nie is om met ‘n ketting om ons enkels aan te struikel van dag tot dag – om te vergewe is om al die kettings te breek.  En as ons vergifnis gekleur is met die liefde van ons Heer, gaan ons fier en regop, vry en bly, ‘n nuwe toekoms tegemoet.


Gebed:  In U liefde, Heer, vergewe ek.~ Uit Daelikse Woord ~

Sunday, 7 September 2014

GOD SORG VIR ONS

Toe kyk God na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed.    
Gen. 1:31


Ons moet nooit bang wees vir die lewe of twyfel aan ons eie waarde nie.  Jesus het gesê:  “Kyk na die wilde voëls:  hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie;  julle hemelse Vader sorg vir hulle.  Is julle nie baie meer werd as hulle nie?”  (Matt. 6:26).

Ons is kinders van die lig – bakens van lig in ons wêreld.  Ons is belangrik, want Sy lewe en lig werk en straal voortdurend in ons, deur ons en om ons, en die Liefde self, naamlik Christus, woon in ons harte.

Omdat ons Sy kinders is, glimlag ons, is ons woorde strelend van aard en luister ons aandagtig na andere.  Ons gee omdat dit vir ons aangeneem is om te gee.  Ons samesyn met ons vriende, mede-werkers en familie is vriendelik en openhartig.

Die besef van ons eie waarde kom nie omdat ons trots is op onsself en dit wat ons al bereik het nie.  Dit kom omdat ons ons daarop toelê om ware kinders van die lig te wees en Sy lig steeds in en deur ons te laat skyn tot heil van ons medemens.


Gebed:  Ek weerspieël Gods lig in my lewe.~ Uit Daelikse Woord ~Friday, 5 September 2014

TROOS

As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.  -  1 Joh. 4:12


Onder alle omstandighede, te alle tye, word ek omvou en vertroos deur die deernisvolle liefde van die Heer van my hart.  Sy liefde vir my is onwankelbaar en onverganklik en niks kan my daarvan skei nie.

As ek seer en eensaam voel, laat Sy liefde my opnuut besef dat ek iets beteken in die lewe, en dat ek nooit eensaam en verlate is nie, want Hy is altyd by my.

As ek bang en onseker voel , gee Sy liefde my nuwe krag en die moed om ‘n sukses van my lewe te maak – ‘n ware wenner in die lewe. 

As dit wil voorkom asof daar ‘n gebrek aan gesondheid, voorspoed, vreugde of vrede in my lewe is, verseker Sy liefde my dat die seëninge waarna ek verlang alreeds op pad is na my toe.  In Sy liefde en goedheid is ek geseënd.  Ek is baie waardevol vir God.  Ek is een van Sy geliefde kinders, deelagtig aan die seën van Sy ewige liefde.


Gebed:  Die liefde van God vul my hart tot oorlopens toe.


~ Uit Daelikse Woord ~