Thursday, 23 October 2014

Geloof in Aksie
Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop.  -  Hebr. 11:1


          Geloof  om seker te wees van die dinge wat ons hoop, word al hoe sterker met gebruik.
          Net soos die spiere in my liggaam al hoe sterker word met gebruik, groei my geloof in God en Sy werke in my en om my, by die dag.
          Ek wag nie op ‘n uitdaging om my geloof aan die werk te stel nie.  Niks in my alledaagse handel en wandel is te klein en nietig vir my om in geloof te benader nie.  Dit is die klein, eenvoudige dade van geloof wat die sterk fondament lê waarop ek staande kan bly wanneer ek voor groot uitdagings te staan kom.
          As ek ‘n behoefte het aan genesing, staan ek vas in die vertroue dat ek genees sal word.  Om te weet en te bevestig dat genesing altyd moontlik is, is geloof in aksie.
          As ek voor ‘n uitdaging te staan kom waarvoor daar skynbaar geen oplossing is nie, staan ek vas in my geloof en ek weet dat daar vir enigiets onder die son ‘n volmaakte oplossing is.


Gebed:  My geloof in God en Sy werke groei by die dag.


~ Uit Daelikse Woord ~

No comments: