Sunday, 2 November 2014

Ek is meer

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.  -  Filip. 4:13


Vandag maak ek hierdie teks my éie,  en leef soos dit, want in die Krag van Hom wat in my woon, kán ek!  Nooit weer sal ek sê “Ek wens ek kon” nie, want ek weet in Sy krag kan ek alles!  Ek kan weer begin!  Ek kan ‘n wenner wees, en leer en groei sover ek gaan, want ek is en bly ‘n geestelike wese op Gods helderverligte pad.  Nooit ooit sal ek weer sê, “As dinge net anders was, kon ek ...” nie.  Nee, ek bevestig – “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee,” en GLO elke woord wat ek so bevestig!


Ek kán wees wat ek so graag wil wees. 
Ek kán bereik wat ek graag wil bereik.
Ek kán vry wees van alles wat my tot dusver aan bande gelê het.
Ek kán gelukkig, skeppend, stralende gesond en ‘n waardige, gebalanseerde mens wees.
Ek kán ‘n omgeemens teenoor my medemens wees, en so lig bring in die wêreld.
Ek is méér as dít wat met die oog gesien kan word.
Ek is ‘n geestelike wese op ‘n pad van lig!


Gebed:  In  Ú krag, Heer, is ek tot álles in staat!


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: