Tuesday, 24 September 2013

GOD IS


Christus is in julle.  -  Kol. 1:27


God is Lig, Liefde en Krag – die drie-eenheid – dus is hy Seun, Christus, ook Lig, Liefde en Krag.  En as Christus in ons is, is ons ook Lig, Liefde en Krag.   Ware Ligwesens – ambassadeurs van God – sy hande en voete op hierdie aarde, en hoe nodig het Hy ons nie in die hierdie stukkende wêreld van Hom nie!


Hoe diep ons dank vir dit wat Hy ons in staat stel om te wees.  Ons lewe, beweeg en bestaan in Hom, en as ons Hom ken op al ons weë, en opreg is in ons strewe om te wees dit wat Hy is in ons, dan word ons omskep in Ligwesens, Liefdeswesens, Kragwesens, tot alles in staat deur Hom wat die Bron is, binne-in ons!


Om ‘n Ligwese te wees, is om ‘n intelligente wese te wees, met ‘n brein helder verlig in die lig van ons dierbare Hemelse Vader, ‘n liefdevolle wese met ‘n hart vol liefde, fier en sterk in sy krag wat ook ons krag is, getrou in ons gebede elke dag van ons lewe vir vrede.  Dankie Hemelvader, vir U lig in ons denke, wat ook ons gedagtes verlig, tot ons eie en ons wêreld se seën.


Gebed:  Ek is ‘n ware ligwese in Christus.~ Uit Daelikse Woord ~Saturday, 21 September 2013

LEIDING

Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees.  1 Kor. 15:49


God het die mens na Sy beeld geskape, en hierdie beeld noem ons vandag *Christus wat in ons woon – ons hoop op die heerlikheid*.  Hoe méér ons Hom ken in ons lewe, hoe duideliker sal Sy beeld gestalte aanneem in ons lewe.  In dit wat ons dink en dit wat ons voel, in dit wat ons sê en in dit wat ons doen, weerspieël ons al hoe méér die wonder van Sy teenwoordigheid in ons en ons lewe.


Oomblik na oomblik leef ons vandag in die lig van Sy liefde en krag so eie aan ons.  Ons gedagtes word omskep in liggedagtes, en liefde word die grondtoon van alles wat ons doen en sê.  Hoe heerlik om die vensters van ons harte so wyd oop te maak tot seën van ons medemens, en wat ‘n voorreg om sóveel liefdesaadjies te kan plant in ander menseharte – saadjies wat, soos ons alreeds weet, slegs *vredeblommetjies* lewer, tot seën van ons land en sy mense.


Ek sien die lig van Christus skyn in my en *jou* hart en dit lei my van stralende oomblik tot oomblik!


Gebed:  Gods Lig lei *jou* en my van oomblik tot oomblik.


~ Uit Daelikse Woord ~
Thursday, 19 September 2013

PSALM 23 (OV)
Psalm  231'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

4Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

5U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.Die Goeie Herder is Christus wat in jou woon.
Die Goeie Herder is Christus wat in jou woon .........................

Aanvaar Sy krag en liefde en gebruik dit in jou lewe.  Die Herder is áltyd in jou aan die werk, en Sy belofte aan jou is nou die volgende:  “Ek gee hulle (ons) die ewige lewe, en hulle (ons) sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle (ons) uit My hand ruk nie.  My Vader wat hulle (ons) aan My gegee het, is groter as almal;  en niemand kan hulle (ons) uit die hand van my Vader ruk nie.  Ek en die Vader is een”  (Joh. 10:28-30)

Ja, liewe vriend of vriendin, jy is nooit alleen nie!  Die Goeie Herder is nie net altyd bý jou, besig om jou stap vir stap te lei nie.  Hy leef ook ín jou as die teenwoordigheid, die lig, die liefde en die krag van God.  Die Heer van jou hart is ‘n inwonende, rigtinggewende Self.  Niks sal jou ooit onbreek nie – gló dit, áánvaar dit, en wéét Hy sorg vir jou, vandag, more en tot in ewigheid.  By Hom is jy veilig!

Deur hierdie Heilige Gees wat in jou woon, het jy die krag om te aanvaar, te ontvang, te lewe, asem te haal, te werk en álles te wees wat jy graag wil wees.  Dit is ‘n opdrag wat jy van jou Vader ontvang het deur die lewe, die werk en lesse van Jesus Christus, Sy seun!  Gaan uit in lof en danksegging, want jy is een met die Goeie Herder!

Die Herder lei jou na groen weivelde en na waters waar rus en vredevolle stilte is.  Die Herder heel jou en lei jou op Sy spore van geregtigheid.  Hy verkwik jou siel met liefde, en is jou stok en jou staf deur die moeilikste omstandighede.

Ja, liewe vriend, bevestig:  “Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie”, en wéét,  “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe;   en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae”         (Ps. 23:6).~ Mary Kupferle ~
Uit Daelikse Woord

Die Here is my Herder, niks sal my ontbreek nie.

Begin deur saggies jouself te sê: "Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie" (Ps 23:1). Laat dit soos 'n sagte briesie wees wat jou vul met nuwe vrede, rus en vertroue."


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Laat hierdie woorde vir jou ‘n stille herinnering wees dat Christus binne-in u woon en nou besig is met Sy helende werk in jou.


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Voel hoe hierdie woorde elke sel, senu, spier en orgaan van jou liggaam binnedring met ‘n boodskap van rus en verlossing.


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Onthou dit, en jy sal geen gebrek hê aan die nodige lig en krag om die mikpunte wat jy vir jouself gestel het, te bereik nie.


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Wees verseker dat jy geen gebek sal hê aan die nodige wysheid en insig om jou lewe gelukkig en suksesvol te maak nie.


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Glo dit, en jy sal geen gebrek hê aan geloof en krag nie, of aan die nodige ondersteuning en bemoediging in jou huis, besigheid, of met familie en vriende nie.


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie."  Vertrou hierdie woorde en jy sal nooit enige gebrek hê  aan die mooi dinge in die lewe nie, want met jou geestelike visie sal alles vir jou mooi wees, en die regte vriende sal op die regte tye in jou lewe kom en dit verryk.


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Jy kan gerus wees daarin dat jy geen gebrek sal hê aan die bevryding van ou gewoontes wat vrees en twyfel omtrent jou eie vermoëns in jou laat ontstaan het nie.


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Voel gerus met die wete dat jy géén gebrek sal hê aan vryheid om jou lewe mooi en ordelik te laat verloop nie.  Jy sal ook geen gebrek hê aan enigiets goed en mooi nie. Elke oomblik sal die Herder se beloftes na jou toe kom, “Ek is die goeie herder” (Joh. 10:11).  “Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê”  (Joh. 10:10 OV)


“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Hierdie  bevestiging maak jou hart en siel oop.  Christus word jou onfeilbare metgesel op jou pad van lig.  “Hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit”  (Joh. 10:3).  “Hy (loop) voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken”  (Joh. 10:4), is ook woorde van gerusstelling vir jou.  Jy sal al hoe meer bewus word van Sy helende krag (liggaamlik of geestelik) in jou lewe – jy sal wéét dat Hy in élke uitdaging aan jou sy is!

“Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.”  Laat hierdie woorde ‘n vastrapplek kry in jou gedagtes en jou hele gedagtepatroon oorheers.  Laat die inherente krag opgesluit in hierdie woorde so posvat in jou gedagtewêreld, dat hulle ‘n spontane reaksie by jou uitlok op alles wat jy gedurende die loop van elke dag mag ervaar.  Dit is woorde hierdie wat jou al hoe meer sal laat besef dat jy wáárlik ‘n kind van God is.


~ Mary Kupferle ~
Uit Daelikse Woord

Wednesday, 18 September 2013

BLYDSKAP


Met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word.  -  Jes. 55:12

‘n Klein kindjie kyk met vreugde en blydskap na alles om hom, want hy sien in alles uitdagende avonture.  Elke ding is nuut en die moeite werd om te ondersoek.  Niks is te klein en onbelangrik om oorgesien te word nie.

Só kan ons óók na die wêreld om ons kyk – met oë vol verwagting.  Selfs in die nietigste takie kan ons vreugde vind as ons dit sien as deel van die ervaring van die lewe.

Blydskap is nie net ‘n gemoedstoestand nie.  Dit is ‘n manier van lewe.  As ons bewus word van die blydskap diep in ons hart – ‘n blydskap wat ons siel laat sing, borrel dit oor soos ‘n fontein en vul ons hele wese.  Hierdie innerlike vreugde is onaantasbaar want dit is gegrondves op God en Sy nimmereindigende liefde vir ons.

Ons is Sy kinders – dit weet ons, en ons leef in ‘n wonderlike mooi wêreld deur Hom geskep – is dit nie genoeg om ons stralend bly en vrolik te maak nie?

Gebed:  Ek is ‘n vrolike kind van God.

~ Uit Daelikse Woord ~

Tuesday, 17 September 2013

INNERLIKE VREDE

Gaan gerus!   Die Here is by julle op julle reis.  – Rigt. 18:6

Luister ................. kan jy die lied van die lewe hoor? 
Kyk ...................... sien jy Gods lig in jou en om jou?
Voel .................... jy Sy vrede en rus diep in jou wese?
Gaan in vrede, want waar jy ookal is, daar is God!

Sy stem word gedra deur die fluistering van die wind deur die bome, deur die strelende stem van ‘n geliefde, deur die rus en vrede wat jy ondervind in jou stil tye van gebed, diep in jou diepste heiligdom.  As jy ‘n behoefte het aan vrede en rus kan jy dit vind, want God is orals teenwoordig.   Ook daar waar jy is, is Hy gereed om jou in Sy liefde te omvou en met Sy vrede te vul.

God is orals teenwoordig.  Sy lewenskrag pols in jou en deur jou – in en deur alles wat bestaan – ‘n Krag baie groter en sterker as wat die mens al ooit kon skep.  ‘n Hemelse krag wat elke planeet en ster in ‘n ordelike patroon laat beweeg, en selfs die kleinste plantjie laat groei.

Ook vir jóú is Hy áltyd daar – Sy Gees is ín jou, en jy hoef nóóit alleen of eensaam te voel nie.  Strek jou hand uit, Hy sál dit styf vashou!

Gebed:  Vat my hand, Heer, bly by my!

~ Uit Daelikse Woord ~
Sunday, 15 September 2013

U EN EK
Ek is by julle al die dae. – Matt. 28:20

Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld, het Jesus gesê toe Hy opgevaar het na die hemel.  Ál die dae!  Dus, Hy is vandag nog stééds so met ons soos 2000 jaar gelede met die mense in Palestina.  Hóé heerlik die wete!

Nóóit is ek alleen nie – U is met my, elke oomblik van élke van elke dag! 

U stap saam met my, U lag saam met my, U sing saam met my, en my lof en dank vir hierdie grootse wonder ken geen perke nie.

Hoe groot die gevaar wat ons nou mag bedreig ookal is, ek is nóóit alleen nie – U beskerm en behoed my en niks en niemand kan my te na kom nie.  U is in my, en ek is in U.  U is krag, dus is ek krag.  U is liefde, dus is ek liefde.  Dit wat ek is in U kan níks en niémand ooit skade aandoen nie.  Saam, is ons ‘n span wat onwrikbaar staan wat ookal op ons pad mag kom.

Gebed:  U is met my – in my – elke dag!

~ Uit Daelikse Woord ~

Saturday, 14 September 2013

DIE KRUIS TEEN DIE MUUR
Die swem instrukteur van n Amerikaanse universiteit kon een nag nie slaap nie. Hy besluit hy gaan swem. Om nie aandag te trek nie, skakel hy nie die ligte aan nie. Hy het die omgewing van die swembad soos sy palm van sy hand geken.Hy klim op die duikplank, strek sy arms na weerskante uit en maak gereed om te duik. Op daardie oomblik kom die maan agter n wolk uit en gooi sy liggaam se skaduwee teen die oorkanste muur. Die skaduwee lyk soos n kruis. Diep getref bly hy net so staan. Hy was nie n belydende Christen nie, maar daar op die duiktoring in die maanlig, in die stilte van die nag, dink hy aan Christus se kruis. Woorde van n lied wat hy in die Sondagskool geleer het, kom in sy gedagte op: "Hy het gesterf, dat ek kon leef ..." Vreemd aangedaan, prewel hy die woorde. Hy besluit om af te klim en langs die swembad te gaan sit en die nuwe gedagtes wat so vreemd, skielik by hom opkom te gaan oordink. Hy swaai sy bene oor die kant van die swembad om sy voete in die koel water te laat hang.Sy voete raak nie water nie. Dit is te donker om in die swembad te sien en hy klim stadig met die trappies af, een na die ander, tot op die bodem van die swembad. Hy het nie geweet die swembad opsigter het die water uitgepomp om die volgende dag skoon water te laat inloop nie.Wat as hy geduik het? Watter onuitspreeklike ingryping van genade wat hom weerhou het om te duik!Diep aangedaan, kniel hy op die koue vloer van die swembad en dank God vir se groot en onverdiende ontferming. In sy hart wel n verlange op om nader aan hierdie God te kom. Sy geloof neem n verdere stap. Die skaduwee van die kruis het hom van n gewisse dood gered, so red Christus se kruisdood hom van die ewige dood. Alleen, knielende in die donker op die swembad se vloer, maak hy sy hart oop en neem Christus Jesus aan as sy Saligmaker!

SIEN DIE CHRISTUS

Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.  -  Kol. 1:27

Christus is ín ons.  Binne-in ons diepste heiligdom sal ons Hom vind as ons stil word in gebed.  Hoe wonderlik as ons dit kon sien met ons menslike oë.

Daar is egter niks wat keer dat ons na andere om ons kyk met die oë van Christus nie.  Daar is niks mee verkeerd om diep in ons hart te sê: “Die Christus in my sien die Christus in jou” as ons graag iemand anders wil help of wil vergewe nie.

Ons kyk by die menslike verby en soek die Christus in die persoon met wie ons te doen het, en as Hy nog nie in hul harte ontwaak het nie, is hierdie benadering van ons soos olie wat drup op die skynbaar verroeste skarniere van die *deur* na húl diepste heiligdom.

“Ek sien die Christus in jou.”  Sy lig skyn helder voor jou uit om jou te lei en te rig op die pad wat lei tot jou héél hoogste heil.

As ek die Christus in andere sien, besef ek hoe waardevol hulle is, en dit is dan vir my só baie maklik om hulle met liefde en deernis te benader.

Gebed:  Ek sien die Christus in jou.

~ Uit Daelikse Woord ~

EK IS TOT ALLES IN STAAT
EK IS TOT ALLES IN STAAT

In die Here is julle lig.   Leef dan as mense van die lig.  -  Ef. 5:8

Miskien voel ek dat ek daartoe in staat is om meer te gee, meer te doen, in een of ander saak of situasie of werk waarin ek myself mag bevind.

Ek aanvaar hierdie gevoel as iets positiefs – ‘n innerlike drang om my volle potensiaal uit te leef.  Ek kan meer doen – meer wees.  Ek hoef my nie te skik na iets minder as ek weet dat ek tot meer in staat is nie.

Ek is ‘n kind van die lig op ‘n pad van lig, en elke dag bied my die geleentheid om ‘n beter lewe te voer as waartoe ek al ooit in die verlede in staat was.  Oomblik na oomblik, dag na dag, jaar na jaar, is ek besig om geestelik te groei, hoe oud of hoe jonk ek ookal mag wees.  Dis ‘n proses wat nooit ophou nie, en hoe verder ek vorder op my pad van lig, hoe groter word die moontlikhede wat ek kan bereik en hoe sterker staan ek in Sy krag, liefde en lig.

As kind van God is ek geskape, en die moontlikhede en potensiaal wat binne-in my vasgelê is, ken geen perke nie.

Gebed:  Ek is tot alles in staat.


~ Uit Daelikse Woord ~Sê DankieOns dank God vir sy onuitspreeklike gawe.  -  2 Kor. 9:15

In die Onse Vader, en in Sy ander leerstellinge, het Jesus deurgaans verwys na God as Vader.  En deur Sy woorde en Sy dade, het Hy beklemtoon dat daar ook ‘n baie spesiale verwantskap tussen ons en God, ons hemelse Vader, is.

Soos ‘n liefdevolle ouer sien Hy na ons om, en dit wat Hy weet tot ons heil sal wees, bied Hy ons in oorvloed aan.  As ons net vir ‘n oomblik stilstaan en ons seëninge begin tel, sal ons verbaas wees oor wat God ons bied, en begin wonder hoe ons Hom ooit genoeg kan loof en eer.

Vir die kos wat ons eet, ons gesondheid en die dak oor ons kop, sê ons dankie.  Vir al die wonderlike vriende met  wie ons ons dae kan deel – vir familie, vriende en medewerkers – hoe kan ons óóit genoeg dankie sê?

En bowe-al alles, ons diepste dank en lof aan ons hemelse Vader vir die voorreg om Sy kinders genoem te word, en vir Sy Seun wat elke dag saam met ons al ons lief en ons leed deel – baie, baie dankie, Vader!

Gebed:  Dankie Vader, dat ook ek U kind genoem kan word.

~ Uit Daelikse Woord ~

Sê Dankie


Friday, 6 September 2013

REGVERDIGHEID

Maar laat die reg en geregtigheid te voorskyn kom.  -  Amos 5:24

Glo ek dat dit nie reg is dat een of ander iets wat ek begeer, van my weerhou word nie?  Glo ek dat iets of iemand in my pad staan en alles vertraag?

Vandag herinner ek my daaraan dat niks enige seën wat my toekom, van my kan weerhou nie.  Op ‘n natuurlike manier sal dit op die regte tyd na my toe kom.  Ek glo in die reg en geregtigheid van God en koester geen gedagtes wat betrekking het op onregverdigheid nie.

Ek glo dat God dít wat tot my hoogste heil is, my lewe inbring.  En elke ervaring wat ek mag deurgaan skuil ‘n bedekte seën, en alles dra by tot my geestelike groei.

Ontslae van enige gedagte aan onregverdigheid, vind ek rus vir my siel.  Ek seën alles en almal in my lewe, en blymoedig gaan ek voort op my pad van lig saam met my Ligvriende, want ek weet dit wat tot my hoogste heil strek, sal op die regte tyd, op die regte manier, my lewe binnekom.

Gebed: Die regverdigheid van God heers in my lewe.


~ Uit Daelikse Woord ~