Friday, 14 July 2017

NOMMER EEN


NOMMER  EEN
deur Carolyn Larsen


Jy mag naas My geen ander gode hê nie.  -  Eksodus 20:3Die eerste gebod wat GOD gegee het, is dat *Hý* Nommer Een in ons lewe wil wees.  Hy wil dáárdie plek met *níks* of  *níémand* anders deel nie.  Die éérste stap in gehoorsaamheid aan GOD is om Hóm belangriker te maak as familie, vriende, gewildheid óf goeie mikpunte wat jy bereik, roem of geld, of enige iets anders.  Jy kan *níé* vir GOD én iets anders dien nie!


Jy kan *sê* GOD is jou Nommer Een en jou vríénde en jou óúers dit laat glo.  Jy kan jouself dalk óók om die bos lei, maar vir GOD kan jy *nóóit bluf nie.  HÝ sien jou *hart* en Hy wéét wat jý die belángrikste maak in jou lewe.  Vrá Hom om die ánder dinge weg te neem uit jou hart, sodat jy vir HÓM die ereplek kan gee – dan sal alles in jou lewe ook in plek val!


Vader, sjoe, dit is moeilik!  Wýs asseblief vir my watter ding ek op die troon van my hart laat sit.  Wys my *hóé* om dit minder belangrik te maak, sodat *Ú* Nommer ÉÉN kan wees in my lewe.  Dánkie kosbare Vader in JÉSUS pragtige NAAM.  Amen


https://www.facebook.com/JesussedogterkindJesusgirl/photos/a.281437075311844.63691.281332555322296/1361339427321598/?type=3&theater

 

Tuesday, 6 June 2017

Mamma

My liefste kinders,

Al is ek party dae haastig
Soms bietjie kwaai
Wil ek hê julle moet weet
Ek het julle liewer as wat julle ooit kan raai
~~
Julle is belangrik, geliefd,
Onbeheersd en sonder weerga
Die hele nag en dag
Die hartseer tye,
En veral as julle lag
~~
Julle is die belangrikste mense in my lewe
My hart se punt
NIKS kan my liefde vir julle stop of keer
Oneindig en sonder ophou
Ek sê dit weer en weer
~~
Mamma hoop dat julle gelukkig is
Gelukkig sal wees
Dat ons ‘n goeie verhouding sal hê
Met geen geheime vir mekaar nie
Dat julle vir my enige iets kan sê
~~
Ek bid vir julle toe
Liefde
Sukses in jul lewens-pad
Lewe in oorvloed
En ‘n omgee-hart
~~
Ek weet julle moet self die lewe lewe
Julle lewe, nie myne nie
Ek sal met liefhê-woorde probeer lei,
Sodat julle elke spoor selfstandig kan trap,
En probeer om julle vir die lewe voor te berei
~~
Onthou altyd
Mamma is maar net ‘n mens
Met foute, al probeer ek hoé hard
Julle is altyd die belangrikste vir my
En ek doen my bes, alles met liefde in my hart!

Met al my liefde,
Julle Mamma

(Skrywer Onbekend aan my)

https://www.facebook.com/mammamummy/photos/a.1911656785786125.1073741828.1911619695789834/1922399008045236/?type=3&theater

Wednesday, 17 May 2017

TRANE


TRANE


DIE OPENBARING 21:4  Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”


God sien jou trane.  Soos enige liefdevolle ouer is dit nie vir Hom lekker om te sien hoe swaar jy kry nie.  Hy wil jou vandag troos.  Hy wil weer daardie pragtige glimlag van jou sien.


Kom sit hier by Sy voete en praat jou hart uit.  Al is Hy ‘n alwetende God, wil Hy steeds hoor dat jy Hom vertrou deur in afhanklikheid jou hart teenoor Hom uitstort.  Wanneer hartseer gedeel word, halveer dit.  Die las word ligter en jy kry perspektief op die aangeleentheid.


Droog nou jou trane af en kyk die lewe in die oë.  Jy kan aangaan, want God gee jou die krag om voort te gaan.  En as die hartseer jou weer pak,...dis in orde.  Kom huil maar weer ‘n bietjie by Hom.


Trane was die gemoed, dit suiwer die siel.


#GerhardFourie
#MyVriend
#WWJDdagstukkie


Geplaas deur: 

https://www.facebook.com/309808389162337/photos/a.310507495759093.1073741827.309808389162337/1231534853656348/?type=3&theater 


Sunday, 16 April 2017

EK JUIGEK  JUIG


Ek juig, want die klip is weggerol en die lig wat skyn vanuit my hart, skyn helder om my en verlig alles en almal met wie ek vandag in aanraking mag kom.

Ek juig, want die klip is weggerol, en die liefde wat deur die vensters van my hart vloei, is ‘n hemelse liefde wat alles en almal met wie ek hierdie wonderskone en vreugdevolle dag deel, ophef en beter laat voel.

Ek juig, want die klip is weggerol, en die krag wat in my en om my vloei, stel my in staat om die stralende, gesonde, lewenslustige kind van ‘n hemelse Koning te wees.

Ek juig, want geen uitdaging is meer vir my onoorkomelik nie, geen probleem is te groot nie en ek staan op in die lig, liefde en krag van God my Hemelse Pappa en Jesus my Hemelkoning.


Jy is MÝNE / Facebook

DIE OPSTANDINGDIE  OPSTANDING
Matt. 28:1-10 (1933 Bybelvertaling)


En laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te kyk.  En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.  En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En  uit vrees vir hom het die wagters gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue”  Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.  Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het; en gaan haastig, sê vir sy dissipels:  Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit vir sy dissipels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit vir sy dissipels te vertel, kom Jesus meteens hulle teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom. En Jesus sê vir hulle:  Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galiléa moet gaan;  en daar sal hulle My sien.


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus/Kingdom Daughters and Sons for Jesus / Facebook

 


DIE SABBATDAGDIE  SABBATDAG


Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.  (JESUS) -  Lukas 23:43


Dóódstil was dit dáárdie Saterdag so lank gelede in Jerusalem.  Troosteloos  én hartseer het die volgelinge van Jesus tuis gebly en droewig getréúr oor Hom.  Sy dissipels het met gebroke harte êrens geskuil – hulle was báng!  Hulle het nie geweet wát dalk op húlle kon wag nie ...  Vir hulle moes hierdie dag, die dag tússen die kruisiging en die opstanding, die einde van álles beteken het ... Maar wáár was Jesus dan?  Wáárom het Hy hulle nie kom troos nie?  Die Bybel sê vir óns waar Hy was:  “Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees!” het Hy vir die man op die kruis langs Hom gesê.  Dít is wáár Jesus was tot die derde dag. Miskien ‘n voorbereiding van die nuwe liggaam waarin Hy verder sou leef?  Mín het hulle geweet dat *dít* eintlik die vóóraand van ‘n núwe begin was, die *begín* van ‘n heel núwe fase in hul lewens  wat gewag het op die ópstánding van hul Heer en Meester!


Stíl en sómber het die dag verbýgegaan, Jerúsalem was stil – álmal wat Hom só liefgehad het, was in sák en ás.  As hulle maar net kon wéét,  dat die Poort tot binne-in die koninkryk van God het wawyd oop gestaan!


As hulle maar kon síén en weet wat ons vándag weet – dat dit  ‘n Méésterplan van God was wat besig was om te ontvou ...  Wees stíl en wág, die wónder is op hande!!!


Maar wat nou van óns???  Óns wat die héle volmaakte Plan hélder en dúídelik voor ons sien ... wát verhoed *óns* om  dánkie vir sê vir Jesus sónder ophou en ons harte *vir ewig* aan Hóm toe te vertrou???  Dít is wat God wil hê ons moet doen en van ons *verwág*!  Maar doen ons dit ...... ??


Dánkie-Dánkie-Dánkie vir ‘n Koningskind wat vir óns gekies het as Sý broers en susters!!!!


Gebed:  Dierbare Jesus *Ú* mý broer Heer??? Dánkie!  Dánkie!  Dánkie!  Neem *Ú* nou mý hart, was dit vlékkeloos skoon en rein, geskik vir  *Ú* om virewig daarin te woon!!!!  Amen


~ Uit Daelikse Woord Aangepas ~


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus/Kingdom Daughters and Sons for Jesus / Facebook


https://www.facebook.com/KoningsdogtersEnSeunsvirJesusKingdomDaughtersSons/photos/a.263933510356362.62320.257199281029785/1305646022851767/?type=3&theater