Thursday, 21 September 2017

BIETJIE MINDER AS 'N HEMELSE WESE


EK SAL JOU NOOIT VERLAAT NIEDankie,

Liewe JESUS,
vir U belofte
dat U my NOOIT
sal verlaat nie -
al draai almal
hulle rug op my,
sal U my steeds
LIEFHÊ
en op U HANDE DRA.
Ek weet ook, HERE,
dat U vir my die
regte maatjie sal stuur.
U weet hoe eensaam
ek is, veral as ek sien
hoe my skoolmaats omring
is met hul seunsvriende.
Ek sal bly bid en glo,
want ek glo met my
hele hart dat U *SAL*
voorsien op *U* tyd,
omdat ek U kind is.

Amen

 


U WOORDE IN MYU  WOORDE  IN  MY
Nina Smit


As julle aan My verbind bly en my woorde 'n stewige vastrapplek in julle gekry het, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry.  -  Joh. 15:7


HERE,


Hoe ryk en diep, hoe kosbaar en wonderlik
is die woorde van u Woord nie!
Hulle gooi 'n helder lig oor my lewenspad
en wys my hoe om te lewe.
Begrip van u Woord gee my insig en wysheid.
Ek wil graag aan U verbind bly
deur die woorde van u Woord.
Gee dat ek tyd sal maak vir daardie Woord
sodat u woorde 'n stewige vastrapplek
in my lewe sal kry
en hulle onlosmaaklik deel van my sal word.
Ek het u Woord lief, Here.
Oor u Woord is ek so bly
soos iemand wat 'n groot skat gekry het.
Die gebooie uit u mond is vir my waardevoller
as al die rykdom van die wêreld.
In die nag dink ek daaroor na.
Maak dit vir my moontlik om die riglyne
in u Woord nougeset te gehoorsaam.
Ek wil nou u belofte vir my neem:
As u Woord in my bly, mag ek vra nét wat ek wil
met die seker wete dat U dit vir my sal gee.
Dankie daarvoor!


Amen


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus / Facebook
 


PASOP VIR VALS PROFETEPASOP  VIR  VALS  PROFETE


Die wederkoms van ons Here
Neville Turley


Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit.  Matteus 24:36 


Deur die eeue was daar altyd mense wat aangevoer het dat hulle presies weet wanneer Christus weer gaan kom –sommige uit eerlike oortuiging, ander met duistere motiewe.
Jesus kom verseker weer. Sy wederkoms is 'n baie prominente tema in die Bybel en Christus self getuig dat Hy weer sal kom om te regeer. In sy woord verseker die Here ons baie duidelik dat Jesus weer sal kom, sonder om ons nuuskierigheid oor die presiese tyd wanneer dit gaan plaasvind te bevredig.
Daardie dag is versteek in die Raadsplan van God.
Jesus voorsien ook dat daar geen tekort gaan wees aan mense wat die liggelowiges gaan oortuig dat hulle presies weet wanneer Hy weer gaan kom nie.  Enigiemand, maak nie saak wie hy is nie, wat aanvoer dat hy die presiese dag en datum van die wederkoms weet, is 'n vals profeet. En dit kan ons sonder twyfel sê want ons het die woorde van Jesus self.
Een rede hoekom sommige Christene 'n obsessie ontwikkel om die dag van die wederkoms te bepaal, het te make met hulle ongeduld. Hoe bly 'n mens waaksaam as Hy na tweeduisend jaar nog nie gekom het nie?
Die antwoord is in ons vermoë om te kan onderskei tussen Jesus Christus se teenwoordigheid en sy wederkoms. Van die oomblik wat ons ons ons harte vir Hom oopmaak is Hy by ons. Regdeur ons lewens ondervind ons sy teenwoordigheid wanneer ons Hom aanbid, in sy woord, op die manier wat Hy ons versorg en op talle ander maniere.
Ons hoef nie die datum van die wederkoms te weet nie. Op die presiese tyd wat God bepaal het, sal Hy in al sy glorie weer kom. Dié wete behoort vir ons genoeg te wees om elke dag in afwagting op daardie wonderlike dag, ons Christenskap uit te leef.


Gebed: Almagtige God, skenk aan ons genade om geduldig te wag op die dag wat ons Verlosser, ons Here Jesus Christus, in al sy glorie weer sal kom. Amen


As Hý Weer kom / Facebook


 


Tuesday, 19 September 2017

WÊRELDVREDEWÊRELDVREDE


God, ons God, het ons geseën.  -  Ps. 67:7


Hoe kan ek tot seën wees vir hierdie die wêreld?


Ek kán 'n prentjie in my gedagtes skep, waarin *álle* mense dwarsdeur die wêreld in vréde en hármonie met mekaar saamleef.  Ek skep die prentjie helder en duidelik, en plaas dit bo-óór  alle negatiewe berigte wat dit mag benadeel.


Ek "síén" hoe mense mekaar weer vertrou en in líéfde saam leef en werk, en só groot dinge tot seën van die hele mensdom tot stand bring.


Ek "síén" hoe die mense hul úíterste bes doen om die stukkende wêreld weer heel te maak en te red, en die dinge wat rééds verwoes is, weer óp te bou.  Ek "síén" 'n núwe wêreld, waarin die natuur nie nét oorleef nie, maar ook blóm in 'n wónderskone tuin wat die héle wêreld versier.


Hierdie visioen van my is nie nét 'n droom nie - miskien wel op *híérdie* stadium - maar dit *kán* 'n werklikheid word as élkeen van ons ópreg uit die díépte van ons harte tot GOD bid en Hom in beheer plaas van híérdie wêreld waarin ons nou tydelik kan woon, deur gehóórsaam te wees aan HÓM, ons sóndes te laat staan en weer terúg te keer na Hom!


Hier waar ek woon, doen ek nederig  mý deel  en ek wéét en gló dat vredeblommetjies weer sal begin blom.


Gebed:  Ek bid en help só om 'n wêreld van vrede en liefde te skep.  Amen.


~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus / Facebook

Sunday, 17 September 2017

VOLG MY


VOLG  MY


"As iemand My wil dien, moet hy  MY  volg;  en waar  EK is, daar sal my dienaar ook wees.  As iemand  My  dien,  sal die  VADER  hom eer."  -  Joh. 12:26


Ek volg  CHRISTUS  op die weg van vergifnis.  Daar is niemand en niks, óók nie myself nie,  wat ek in my gedagtes *níé* vergewe het nie.  Ek vergéwe en wórd vergewe.  Ek volg  CHRISTUS  op die weg van vergifnis en ÁLLE duisternis in my lewe verdwyn.


Ek volg  CHRISTUS  op die weg van liefde - liefde wat nie foutvinderig is nie, maar *nét* vríéndelikheid en wármte uitstraal na ander toe.  Ek volg  CHRISTUS  op die weg van liefde en *líéfde* verander my  HELE  lewe.


Ek volg  CHRISTUS  op die weg van begrip.  CHRISTUS  *ín* my gee my geestelike insig deur Sy Heilige Gees.  Ek kyk deur dit wat "skyn" te wees - en sien net *dít* wat móói en goed is in die harte van ánder.  Vriendelike woorde én dade is my EERSTE  reaksie op alle moeilike omstandighede.


Ek volg   CHRISTUS  op die pad van VERGIFNIS,  LIEFDE  en BEGRIP, en  NUWE  lewensvreugde vul my siel.


Gebed:  Ek volg  CHRISTUS op weg van vergifnis en liefde en  SY kleed van LIEFDE omvou my! Dankie Jesus dat *Ú* troue sorg my *nóóit* verlaat nie.  Amen


~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters- en Seuns vir Jesus / Facebook