Saturday, 11 July 2015

Die koms van die Liefde


Die koms van die Liefde .....................


Here Jesus,


Dankie dat  U wat die lig van die wêreld is,
bereid was om die hemel prys te gee
en as ‘n mensekind gebore te word
sodat ook ék God se kind kon word.
Dankie dat U vandag nog
kom lig maak in my donkerte,
dat U vir my vrede gee wanneer my hart onrustig is
en dat u liefde die selfsug uit
my hart en lewe verdryf.
Maak my nou u instrument, Here,
sodat ek nie net met Kersfees nie,
maar ook deur die hele jaar vir
moedelose mense ‘n liggie van hoop kan aansteek,
vir bekommerde mense van u vrede kan vertel,
en u liefde kwistig kan deel met
almal wat my pad kruis.
Gee dat almal wat my ken
in my lewe ‘n kykie sal kry
van dié dag toe lig, vrede en liefde
na die wêreld gekom het
om vir altyd voort te leef in die lewe
van u kinders.


Amen


Uit Nina Smit Versameling  :  In God se Omhelsing
  :  Dierbre Jesus @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

Verwag die Goeie

VERWAG  DIE  GOEIE


Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.  -  Hebr. 11:6


Geloof is van die úíterste belang wanneer ons bid – geloof dat God wél bestaan, dat Hy ons gebede hoor én daarop sal reageer.  Die antwoord op ons gebed mag egter ongesiens by ons verbygaan, as ons níé oplettend is én die goeie verwag nie!

Ons bid en wag in geloof op ‘n antwoord.  Hierdie houding maak van ons ‘n óóp kanaal waardeur God Sy seëninge op ons kan uitstort.

Ons mag miskien verwag dat ons gebed op ‘n sekere manier beantwoord moet word ...  Dan moet ons égter onthou dat God wéét wát vir ons, sý kinders, die heelbéste is, en op Sy éie wonderlike manier, op die régte tyd, sál Hy ons gebed beantwoord!  ‘n Antwoord wat tot ons hóógste  heil sal wees, want Hy kén ons, en wéét wat ons nodig het.

Met gelóóf as ons inspirasie, vás vertrouend op Sy liefde en wysheid in alles wat ons aangaan, is ons gereed om die góéie wat Hy aan ons gee, te ontvang.  Ons gedágtes, ons wóórde en ons dáde wys álmal dat ons gereed is om ons seëninge uit Gods Vaderhart van Liefde te ontvang en te geniet.


Gebed:  Ek bid en maak my gerééd om Gods genadegawe te ontvang – dankie dierbare Vader!


~ Uit Daelikse Woord ~
  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

Die Gebed van Geloof

Die Gebed van Geloof ... .....


God is my hulp in élke nood,
Hý gee my élke dag my brood;
Hý wandel met my déúr die dag,
en élke oomblik van die nag.

Ek is wys en ek is trou,
gedúldig, ság en vól liefde nou.
In élke opsig kan ek wen,
solank ek  Chrístús in my ken.

Ek is gesónd, stérk en vrý,
*níks* kan my van Sý liefde skei.
Ek ken géén vrees, Hý is my krag,
Hý wandel met my dág na dág!

~ Uit Daelikse Woord ~
(Gedeeltelik geredigeer)
  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

Stralende Liefde

STRALENDE  LIEFDE


Die liefde doen die naaste geen kwaad nie.  Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet.  -  Rom. 13:10


Waar ons onself ookal vandag mag bevind, sal ons geleenthede kry om God se liefde uit te straal deur ons glimlagte, ons aandag en woorde van bemoediging wat ons aan andere gee.

Deur ons hoflikheid teenoor ‘n winkelklerk, deur vir ‘n buurman- of vrou te waai of iemand wat alleen is, op te soek, straal ons die goeie teenoor hulle uit.  Selfs in ons eie huis, tussen ons familie, hou ons die gloed van Gods liefde stralend, deur die aandag wat ons aan elkeen van ons geliefdes gee.

God se liefde is ook wederkerig teenoor ons.  Net soos ons goeie luisteraars is, sal daar weer andere wees wat geduldig na ons sal luister in tye wanneer óns in nood verkeer.  Net soos ons belanggestel het in ander, sal die glimlagte en bemoedigende woorde ook daar wees vir ons wanneer óns dit nodig mag hê.  Dit is God wat dit so beskik.  Hy gebruik vir óns as sy engele hier op aarde.

Die liefde wat ons uitstraal teenoor andere, seën ook weer  vir ons waar en wanneer ons dit mag nodig kry.


Gebed:  Ek is stralend gelukkig, want my hart is gevul met God se liefde en ek wag opgewonde om dit te deel met my naaste.  Dankie Here Jesus, daarvoor!


~ Uit Daelikse Woord ~

  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!


Wednesday, 1 July 2015

Here,

Ek besef dat  U op die oomblik
besig is om my reg te snoei
al is die snoeiproses self
nie vir my baie lekker nie –
dat  U die nuttelose takke
uit my lewe verwyder sodat
ek meer en beter vrugte
vir  U kan dra.
Vrugte wat sal hou.

Maak dit asseblief vir my moontlik
dat u vrugte van nou af in oordaad
in my lewe sigbaar sal wees.

Dankie dat ek deur die snoeiproses
naby die wynstok kan lewe.
Help my om elke dag
in U te bly,
want sonder U
kan ek niks doen nie.

Dankie ook vir u belofte
dat ek, wanneer ek in U bly,
mag vra net wat ek wil
en ek dit sal verkry.
Here, ek kom vra nou dat ek
in alles wat ek doen,
sê en dink, u dissipel mag wees
sodat die Vader daardeur
verheerlik kan word.

Amen

Uit Nina Smit Versameling  :  Veilig in God se Hand / In God se Omhelsing

  :  Dierbre Jesus @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!'n Vrou begenadig

‘n Vrou begenadig


Lees Johannes 8:1-11


Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra:  ‘Mevrou, waar is hulle?  Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?’  Niemand nie, Here,’ sê sy.  Toe sê Jesus:  ‘Ek doen dit ook nie.  Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.’”  -  Joh. 8:10-11


Op ‘n dag het die skrifgeleerdes en Fariseërs ‘n vrou op heterdaad betrap is dat sy owerspel pleeg na Jesus toe gebring.  Hulle wou van Hom weet of hulle haar moes stenig, soos die wet van Moses beveel.
Eintlik wou hulle Jesus vasvra.  Maar al wat  Jesus gedoen het, was om vooroor te buk en met sy vinger in die grond te skryf.  Toe hulle aanhou om Hom te vra het Hy geantwoord:  “Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi”  (1 Joh. 8:7).

Hierop het die aanklaers liewer een vir een weggeloop.  Hulle het goed geweet niemand se gewete is skoon nie.

Jesus wou daarna by die vrou weet of niemand dan die oordeel oor haar voltrek het nie.  Toe sy ontkennend antwoord, het Hy vir haar sy genade aangebied:  “Ek doen dit ook nie.”  het Hy gesê.  “Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie”  (Joh. 8:11).

Jesus bied vandag  nog sy genade gratis aan vir elkeen wat dit wil aanneem.  Hy veroordeel ons nooit vir al die verkeerde dinge wat ons doen nie.  Hy vra wel dat ons nie meer sal sondig nie.

Is jy bereid om jou troetelsondes prys te gee uit dankbaarheid vir Jesus se genade teenoor jou?


Here Jesus, vergewe my dat daar nog soveel verkeerde dinge in my lewe is.  Help my om alle sonde te laat staan uit dankbaarheid vir u genade teenoor my.


Nina Smit  :  Uit  Die Groot Dagboek vir die vrou na God se hart

  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!