Saturday, 11 July 2015

Die Gebed van Geloof

Die Gebed van Geloof ... .....


God is my hulp in élke nood,
Hý gee my élke dag my brood;
Hý wandel met my déúr die dag,
en élke oomblik van die nag.

Ek is wys en ek is trou,
gedúldig, ság en vól liefde nou.
In élke opsig kan ek wen,
solank ek  Chrístús in my ken.

Ek is gesónd, stérk en vrý,
*níks* kan my van Sý liefde skei.
Ek ken géén vrees, Hý is my krag,
Hý wandel met my dág na dág!

~ Uit Daelikse Woord ~
(Gedeeltelik geredigeer)
  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!

No comments: