Friday, 29 July 2016

Die Liefde van Jesus is Wonderbaar
Verlos is ek nou deur JESUS bloed!
Vir GOD is jy soos die mooiste blom

Jy is Myne Virewig

Goue Strate
KIND VAN DIE LIG
KIND  VAN  DIE  LIG


 Ek het gekom ... om die wêreld te red.  -  Joh. 12:47

  
Geliefde kind van die lig – wandel in My lig, en Ék wandel saam met jou, met ál My lig, My liefde en krag daar vir jou.  Sag en teer neem Ek jou hand in Mýne, en ...
My lig raak jou brein aan met éíndelose wysheid.  My liefde raak jou hárt aan met allesomvouende déérnis.
My krag raak jou léwe aan met allesoorwinnende krag, en My wens is dat jy hierdie wýsheid, hierdie líéfde en hierdie krág op élke gebied van jou lewe ten vólle sal uitleef.
Vra Ek nou té veel my liewe kind?  Onthóú My Lig en Liefde en Krag is al so ‘n déél van jou, dat *dít* wat Ek nóú vra nie buite jou bereik is nie!  En *hóé* bly-gelukkig sal jy My maak as jy *híérdie* verlange van My ernstig opneem, want *só* kan híérdie deurmekaar stukkende wêreld van julle nóg gered word!


Gebruik my Líg in jou denke, gebruik my Líéfde in jou hart en my Krág in jou werke, en Ék sal jou waarlik nóóit begewe óf verlaat nie.  Slegs één gebed, en jy is bý My!Gebed:  Dankie, dierbaarste Heer!  Ek sal wees wat *Ú* wil hê ek moet wees *ín* U!


~ Daelikse Woord ~Koningsdogters vir Jesus Bediening / FacebookSaturday, 9 July 2016

PYN IS NIE STRAF NIEPYN  IS  NIE  STRAF  NIE


Dag ná dag dra  GOD ons.  Hy is ons hulp te alle tye.  Genade trek ‘n streep deur die gedagte dat lyding die gevolg van sonde is.  God is nie die oorsaak van ons lyding nie.  Ook word ons nie gestraf deur pyn nie.  Die wonderwerk van die blinde man wat genees is, het ‘n boodskap vir ons:  Jesus kan deur en te midde van ons lyding verheerlik word.  -  Sarah Jane Wessels


“Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.”  -  Johannes 9:3Inspirasies vir Vroue wat Glo Twee / FacebookGENEESGENEES


Hy het hulle met ‘n enkele woord gesond gemaak.  -  Psalm 107:20


HEER, net die noem van u  NAAM, vul my met núwe lewenskrag.  *Ú* Naam weerklink deur my siel en liggaam, en elke sel ontwaak tot Ú heilige teenwoordigheid in my.


By *Ú is daar léwe en hérlewing!  As ek aan Ú dink, en hoe U in der waarheid hierdie liggaam as U tempel gebruik, vul ‘n ongekénde vreugde en dank my hárt en síél.  Is dit nie wónderlik dat slegs één woord, één gedagte aan *Ú*, só ‘n herlewing tot gevolg kan hê nie!  Ek besef nou weer opnúút hoe gróót die helende krag van gedagtes en woorde is.


Dánkie, Vader, vir Ú lewe wat *ín* en *déúr* my straal – vir *Ú* krag wat héél en genéés en my vúl met núwe, strálende, energie en léwenslus.


*Ú* krag werk nou *ín* en *déúr* elke sel en atoom van my héle wese, *Ú* liefde skep samewerking en harmonie tussen elke spier en orgaan in hiérdie liggaam, en in *Ú* lig staan ek op – ‘n hélder strálende gesonde kind van die lig, tot *Ú* eer en verheerliking!


Gebed:  Dankie, Vader, in Ú krag is ek gesond en sterk!~ Uit Daelikse Woord ~Koningsdogters vir Jesus Bediening /Facebook