Saturday, 9 July 2016

GENEESGENEES


Hy het hulle met ‘n enkele woord gesond gemaak.  -  Psalm 107:20


HEER, net die noem van u  NAAM, vul my met núwe lewenskrag.  *Ú* Naam weerklink deur my siel en liggaam, en elke sel ontwaak tot Ú heilige teenwoordigheid in my.


By *Ú is daar léwe en hérlewing!  As ek aan Ú dink, en hoe U in der waarheid hierdie liggaam as U tempel gebruik, vul ‘n ongekénde vreugde en dank my hárt en síél.  Is dit nie wónderlik dat slegs één woord, één gedagte aan *Ú*, só ‘n herlewing tot gevolg kan hê nie!  Ek besef nou weer opnúút hoe gróót die helende krag van gedagtes en woorde is.


Dánkie, Vader, vir Ú lewe wat *ín* en *déúr* my straal – vir *Ú* krag wat héél en genéés en my vúl met núwe, strálende, energie en léwenslus.


*Ú* krag werk nou *ín* en *déúr* elke sel en atoom van my héle wese, *Ú* liefde skep samewerking en harmonie tussen elke spier en orgaan in hiérdie liggaam, en in *Ú* lig staan ek op – ‘n hélder strálende gesonde kind van die lig, tot *Ú* eer en verheerliking!


Gebed:  Dankie, Vader, in Ú krag is ek gesond en sterk!~ Uit Daelikse Woord ~Koningsdogters vir Jesus Bediening /FacebookNo comments: