Sunday, 30 November 2014

AMBASSADEURS

Laat daar Lig wees!  -  Gen. 1:3


Laat daar lig wees!   Klink ons bede oor berg en dal, en die Ligdraers van God wat nou opstaan in ons land, stel alles reg wat nou so verkeerd is in hierdie lig.  ‘n Land staan op met die regte oplossing vir Afrika, waar kommunisme en demokrasie misluk het!  En wat sê Buchan wat die voortou geneem het?  “Bid en glo”, sê hierdie man, en weldra sal julle sien wat julle glo!

Moenie moedeloos en bang raak nie – God het ‘n doel met ons land, dit glo ons, en as ons ons voetstappe Lig-gerig hou en ons hande Liefdesgerig, sal ons uiteindelik  sien wat ons glo!  Moeilik?  Met so ‘n Leidsman in ons hart, hoe anders?!

Vanaf die eenvoudigste gehuggie tot die grootste kasteel, weerklink die magtige refrein oor berg en dal – Christus het opgestaan!  In ons harte het Hy opgestaan met al sy liefde vrylik tot ons beskikking – in ons denke het Hy opgestaan met al sy lig wat alles helder verlig – in ons land het Hy opgestaan en die werking van sy krag in ons en deur ons kan niemand meer stuit nie!


Gebed:  Christus het opgestaan in my hart!


~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Al die eer aan JESUS!

No comments: