Thursday, 1 January 2015

CHRISTUS





Volg my.  -  Matt. 8:22


Net  *gister* het ons weer die geboorte van Jesus herdenk, en is Hy weer opnuut herbore in ons harte, en met Christus in ons harte en met Sy liefde in ons en om ons, het ons Hom geloof en geëer.

Sal ons dan in hierdie nuwe jaar wat vandag begin het, verder hulde bring aan die Prins van Liefde wat in ons harte woon?  Sal ons die riglyne wat Hy soveel jare gelede daargestel het, na die beste van ons vermoë toepas en uitleef?

Kom ons luister na wat Hy gesê het:  “Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte ... Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie ... Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand ... J moet jou naaste liefhê soos jouself ...”  Al hierdie dinge en nog veel meer, doen ons as ons Hom volg.


Gebed:  U Heer, is my Wegwyser!


~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Al die eer aan Jesus!
*Poppie Oosthuizen*

No comments: