Saturday, 15 November 2014

Woorde

Hoor my gebed, o God, luister na my woorde.  – Ps 54:4

Is ons soms geneig om sommer maar net te praat, sonder om eintlik aandag te gee aan wat ons eintlik besig is om te sê?  As ons wel sou let op wat ons sê, sal ons miskien verstom wees om die woorde te hoor wat ons regtig gebruik ...

Dit is belangrik dat ons moet probeer oplet wat ons sê, selfs in die oppervlakkigste geselskap, want woorde beskik oor ‘n skeppende krag wat, as ons hulle reg gebruik, tot seën kan wees vir andere om ons.  Ons woorde kan ook kragtige bevestigings wees wat die goedheid van God in ons  lewe laat seëvier.

Dis nie net ons eie lewens wat beïnvloed word deur die woorde wat ons uiter nie, dit raak ook die lewens van almal wat dit aanhoor.

Ons gereelde tye van gebed – van kommunikasie met die Heer van ons hart, sal dit vir ons al hoe makliker maak om slegs mooi, opheffende woorde te gebruik, tot ons eie sowel as ons medemens se seën.

Deur gebed word ons denke verander, en ons woorde weerspieël die mooi en aangename gedagtes wat ons dink.

Gebed:  My gedagtes en woorde gaan vandag net opheffend wees!

~ Uit Daelikse Woord ~

Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
(Poppie Oosthuizen)No comments: