Monday, 20 October 2014

Laat Los, Laat God
Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.  -  Filip. 2:13


Ek laat los.  Ek laat los alle vrees wat ek mag hê – vrees vir mense,  die toekoms en vrees dat ek miskien die verkeerde dinge mag doen.  Ek laat los twyfel – twyfel in myself, twyfel in my vermoëns, twyfel of iemand my liefhet.  Ek laat los enige geloof in wat negatief is, sowel as enige geloof dat die lewe onvriendelik en onregverdig is teenoor my.  Ek laat los en laat God!

Ek laat God deur my dink en deur my lewe.  Al my gedagtes, al my woorde, alles wat ek doen is in harmonie met Sy lig en liefde.  Ek staan vas in my geloof.  Ek glo in mense en in die goedheid wat die toekoms inhou.  Ek glo dat ek die regte besluite sal neem en die regte dinge sal doen.  Ek glo in myself want ek is ‘n kind van God.  Ek is oop en ontvanklik en in staat om Sy liefde uit te leef.  Ek laat los en laat God!

Ek sien die wêreld en al die mense in die wêreld soos God ons sien – besig om te leer om Sy liefde uit te leef en besig om te loop in Sy pad van lig.


Gebed:  Ek laat los en laat God!


~ Uit Daelikse Woord ~

No comments: