Monday, 29 September 2014

VOLG MY

Dit (is) nie jou saak nie.  Volg jy My!  -  Joh. 21:22


“Hoekom maak hy ...?”   “Sy behoort ...”   “As ek in sy skoene was ... “   Ons is almal by tye só geneig om beterweterig te wees en ander se doen en late kritiseer.  As ons ons volgende keer betrap dat ons dit doen, laat ons dan Jesus se woorde onthou:  “Dit (is) nie jou saak nie.  Volg jy My.”  Wat ‘n ander mens doen of nie doen nie, die soort lewe wat hy voer en die besluite wat hy neem, is waarlik nie ons besigheid nie.

Ons kan natuurlik ander help deur hulle te seën en vir hulle te bid, maar op die persoonlike vlak moet ons hulle laat gaan en toelaat om hulle eie lewens te leef volgens die leiding wat hulle ontvang.

“Volg jy My!”  Dit is die belangrike ding wat ons moet onthou.  Ons moet ons aandag op Christus vestig en ons nie skuldig maak aan kritiek en veroordeling nie.  Ons moet die voorbeeld van die Christus-liefde volg wat verby die voorkoms van dinge kyk en die beste in ander sien, die beste van ander verwag en die Christus in ander sien.


Gebed:  Ek volg Christus!

                                               
~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: