Friday, 5 September 2014

TROOS

As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.  -  1 Joh. 4:12


Onder alle omstandighede, te alle tye, word ek omvou en vertroos deur die deernisvolle liefde van die Heer van my hart.  Sy liefde vir my is onwankelbaar en onverganklik en niks kan my daarvan skei nie.

As ek seer en eensaam voel, laat Sy liefde my opnuut besef dat ek iets beteken in die lewe, en dat ek nooit eensaam en verlate is nie, want Hy is altyd by my.

As ek bang en onseker voel , gee Sy liefde my nuwe krag en die moed om ‘n sukses van my lewe te maak – ‘n ware wenner in die lewe. 

As dit wil voorkom asof daar ‘n gebrek aan gesondheid, voorspoed, vreugde of vrede in my lewe is, verseker Sy liefde my dat die seëninge waarna ek verlang alreeds op pad is na my toe.  In Sy liefde en goedheid is ek geseënd.  Ek is baie waardevol vir God.  Ek is een van Sy geliefde kinders, deelagtig aan die seën van Sy ewige liefde.


Gebed:  Die liefde van God vul my hart tot oorlopens toe.


~ Uit Daelikse Woord ~No comments: