Sunday, 7 September 2014

GOD SORG VIR ONS

Toe kyk God na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed.    
Gen. 1:31


Ons moet nooit bang wees vir die lewe of twyfel aan ons eie waarde nie.  Jesus het gesê:  “Kyk na die wilde voëls:  hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie;  julle hemelse Vader sorg vir hulle.  Is julle nie baie meer werd as hulle nie?”  (Matt. 6:26).

Ons is kinders van die lig – bakens van lig in ons wêreld.  Ons is belangrik, want Sy lewe en lig werk en straal voortdurend in ons, deur ons en om ons, en die Liefde self, naamlik Christus, woon in ons harte.

Omdat ons Sy kinders is, glimlag ons, is ons woorde strelend van aard en luister ons aandagtig na andere.  Ons gee omdat dit vir ons aangeneem is om te gee.  Ons samesyn met ons vriende, mede-werkers en familie is vriendelik en openhartig.

Die besef van ons eie waarde kom nie omdat ons trots is op onsself en dit wat ons al bereik het nie.  Dit kom omdat ons ons daarop toelê om ware kinders van die lig te wees en Sy lig steeds in en deur ons te laat skyn tot heil van ons medemens.


Gebed:  Ek weerspieël Gods lig in my lewe.~ Uit Daelikse Woord ~No comments: