Saturday, 27 September 2014

BLYDSKAP

Die blydskap in die Here - dit is julle beskutting. - Neh. 8:11


My blydskap in die Here ken geen perke nie.  Dit vul my hart tot oorlopens toe.  My siel sing in my, en vrolik en bly, vol entoesiasme, gaan ek voort op my pad van lig.

Elke dag is 'n avontuur waarin ek al hoe meer van die wondere van Gods wêreld om my  ontdek. Geen uitdaging kry my onder nie, want ek weet ek beskik oor die vermoë om bo enigiets wat dreig om my aan bande te lê, uit te styg. Ek struikel nie en ek huiwer nie, want my blydskap in die Here is my krag.

Die blydskap in die Here waarvan my hart so vol is, die blydskap wat my siel laat sing, maak my sterk en vol moed. Dit werk en straal in my en om my, en almal met wie ek my lewe deel, word daardeur geraak en opgehef.

My blydskap in die Here is 'n liefdevolle stut onder my wat my in staat stel om my doelwitte met sukses na te streef. Met moed en durf doen ek dit wat vir my die heel beste is onder die omstandighede waaronder ek my tans bevind.


Gebed: My blydskap in die Here is my krag.~ Uit Daelikse Woord ~No comments: