Saturday, 4 March 2017

Die Ewige LeweDIE  EWIGE  LEWE


En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  -  Joh. 10:28


In die natuur is die gróótste misterie: LÉWE!  Dis die *één* ding wat die mens se vernuf en wysheid  NIÉ  kan ‘máák’ nie, al word daar ook *hóé* hard probeer.  Die wetenskap kan die magte van die natuur gebruik, maar  G*O*D  álléén kan  LÉWE gee!  JESUS  *ís* die lewe en HÝ is die  BRÓN van  ÁLLE lewe!


In die begin (Joh. 1:1) was Hy, van Hom kom alle lewe.  Jesus sê: “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie” (Joh. 10:28).  Jesus het ons gekoop met Sy bloed toe ons nog sondaars was (1 Kor. 6:20).


Hoe kan ons die ewige lewe deelagtig word?  Dis ‘n genádegawe;  ons moet dit net in die gelóóf *áánneem*! Ons glo nie ‘iets’ nie, maar ‘n Persoon.  Ons glo  JESUS.  Nog méér, ons glo *ÍN* Jesus – ons neem Hom as ons PERSÓÓNLIKE Saligmaker aan.  Iemand het gesê: “Gelóóf is ‘n oortúíging wat ons tot ‘n dáád aanspoor.”  Dit sluit in ‘n *VÓLKÓME* vertroue in die  HERE.


Sal ons hiérdie wonderlike  GAWE dan nie neem en in dánkbare aanbidding voor  JESUS, ons Saligmaker en Verlosser, neerkniel en sag vir Hom fluister:  Here, neem híérdie dwaalkind van U en, bring my terug na my Vaderhuis, vergewe asseblief *ál* my sondes en was my hart silwerskoon met Ú kosbare bloed gestort vir my aan die kruis. Ek wil ‘n persóónlike verhouding met U hê van nou af. Dankie dat U opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die Hemel waar U ook nou vir mý, sondekind, plek berei en vir my intree by die VADER. Amen.Koningsdogters vir Jesus Bediening / Facebook 


No comments: