Saturday, 25 April 2015

Jesus stuur Sy getuies uit

"Gaan verkondig: 'Die koninkryk van die hemel het naby gekom.'" 
- Matt 10:7

Jesus het eers sy dissipels toegerus deur sy lering. Hy het aan hulle besondere magte gegee. Sy opdrag was nie 'n versoek wat verontagsaam kon word nie, maar 'n bevel wat hulle onder 'n dure verpligting geplaas het. Sy bevel is: "Gaan!" Hulle moet gaan gee wat hulle van Hom ontvang het. In hierdie opdrag is daar geen plek vir selfsug nie: slegs om deur die liefde gedring te word, om te gaan meedeel wat jy so vryelik ontvang het.

Die motivering moes die geloof in hulle hart wees dat God ook ander wil red soos wat Hy hulle gered het. Christus beklee hulle dan met sy gedelegeerde gesag. Dit is die sleutel tot hulle sukses. Solank hulle in sy Naam getuig, kon hulle dit met sy gesag, goedkeuring en seën doen.

Christus waarsku sy gesante en spoor hulle tot volharding aan. Hulle moet weet hulle is soos skape tussen wolwe. Hy maan hulle tot versigtigheid en opregtheid. Wanneer gevare dreig, mag hulle getuienis nie stom word nie. Juis dan moet hulle getuienis helder en onbevrees opklink. Hulle volharding sal beloon word.

In tye van gevaar sal die Heilige Gees hulle bystaan, sodat hulle sal weet wat om te sê. Selfs in vervolging moet hulle nie wanhopig word nie, want Hy is elke dag met hulle. Al word hulle liggaam doodgemaak, kan hulle siel nie doodgemaak word nie. Hulle is kosbaar vir God.

Om getuie vir Christus te wees stel hë eise, maar dit waarborg 'n uitnemende loon: "Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is." - Matt. 10:32

Lei U self u kerk se lede om vrymoedig te getuig. Luister na u volk se bede as ons smekend voor U buig. Al ons woorde is te min - tree U self tog vir ons in. (Gesang 211:2)


Solly Ozrovech  :  ‘n Rusplek langs die pad


No comments: