Monday, 20 April 2015

LAAT LOS, LAAT GOD

Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk.  -  2 Kor. 16:13


“Laat los laat God.”  Maklik om te sê, maar nie áltyd so maklik vir almal om dit met oorgawe toe te pas nie.  Dinge wil maar net nie vinnig genoeg regkom nie, en vóór ons ons kom kry, is die las weer terug op ons skouers!

En tóg, is dit moontlik, daarvan kan talle van ons Ligvriende getuig!  Wat is hulle geheim?  Hoe kry húlle dit reg om hulle geheel en al los te maak van die probleem en ontspanne voort te gaan, séker daarvan dat God daar is én aan die werk is?

Die antwoord is natúúrlik  GELOOF!  As ons álles in Gods bekwame hande laat, moet ons nét glo en áánhou glo dat Hy daar  IS  én aan die werk is!  Ons moet vás staan in ons krag wat ook Sý krag is, en, sóós die voëltjie wat sing as die dagbreek nog donker is, moet ons díép in ons siel begin sing – ‘n lied van lóf en dánk, al is alles nog hóé donker om ons!  Ons danklied verstérk ons geloof, en wéldra sal die lig in ál sy glorie deurbreek – ómdat ons  LAAT  LOS  LAAT  GOD het!


Gebed:  Hoe héérlik!  Ek laat lós en  laat GÓD!


~ Uit Daelikse Woord ~  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God alleen die eer! 

No comments: