Tuesday, 14 April 2015

'n Nuwe Dagbreek

Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal om lig te bring.  -  Luk. 1:78


Vandag ontwaak ek tot ‘n heerlike nuwe dag, want dit is die dag waarin hoop, geloof, moed en vasberadenheid weer in my gebore word.

Christus, opnuut weer gebore in my, gee my die nodige insig en begrip sover dit die uitdagings sowel as die geleenthede wat op my wag aangaan, en ‘n diep vrede heers in my hart.

Soos die lig van die dag wat breek, die duisternis van die nag laat verdwyn, so verhelder Hy ook my denke, en dit wat gister nog soos ‘n berg voor my gelyk  het, word omskep in ‘n klein rantjie waaroor ek kan loop.  In Sy lig wandel ek, altyd besig om te leer en dinge om my te oorkom so ver ek gaan.

Vandag is ‘n nuwe dag, en ek is na gees, siel en liggaam weer opnuut gebore in ‘n nuwe mens.  Hoe groot die geskenk van liefde uit die hart van ons hemelse Vader, wat dit vir ons moontlik maak om in die lig van Sy Heilige Gees in ons te handel, om in Sy liefde te kan gee dit wat ons het en kan gee.  Kom, laat ons met ‘n lied in die hart opnuut hulde bring aan die Kind in die krip van ons hart!


Gebed:  Die Lig van Christus skyn vandag helder in my!


~ Uit Daelikse Woord ~


  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God alleen die eer! 


No comments: