Sunday, 20 October 2013

DIE REGTE PAD


Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
Spr. 3:6


Het jy dalk by 'n kruispad in jou lewe gekom en jy weet nie watter pad om te volg nie? Wend jou maar net tot die opgestane Christus in jou hart vir leiding en inspirasie.

Hy werk deur my as intelligensie en wysheid. Ek is in staat daartoe om die regte besluite te neem! Hy werk deur my as leiding en openbaarmaking. Ek is geïnspireer! My hart en gemoed is oop vir Sy goddelike idees.

Christus is my innerlike wegwyser. Ek wend my tot Hom in my stil oomblikke van gebed, en ek weet wat om te doen en hoe om dit te doen.

Geen keuse is te moeilik en geen aksieplan te onduidelik as ek op Hom staatmaak vir leiding nie. Die weg wat ek moet volg, lê duidelik en oop voor my, want Christus self laat Sy lig voor my uit skyn op die weg wat ek moet volg.


Gebed: Die Lig van Christus skyn duidelik op my pad!

~ Uit Daelikse Woord ~


No comments: