Wednesday, 2 October 2013

KIND VAN DIE LIG


Julle is die Lig vir die wêreld.  -  Matt.  5:14


Die Lig van God verhelder my gedagtes en my hele liggaam baat daarby.   Vanaf my brein word lig-gedagtes uitgestuur deur heel my wese, en elke atoom, elke sel, elke orgaan, word daardeur geraak, en daar waar ek nie kan sien nie, daar begin die lig te skyn, helderder en helderder.


Met hierdie wonderlig, is daar geen beperkings aan wat ek kan vermag op hierdie aarde nie, ongeag waar ek woon of werk of wat my ouderdom is, want God is my lig – Hy is in my, met my en rondom my – Hy lei my en rig my elke tree van die pad wat ek moet loop.  Ek volg hierdie lig, en hoe meer ek dit volg, hoe duideliker *sien* ek dit, en hoe meer *word* ek dit.


Elke oomblik van elke dag sal ek die lig *wees* wat ek sien, en ek onthou, geen taak is te gering voor die oë van God nie.  Om net harmonie en lig te bring in my huis, is alreeds ‘n groot en belangrike taak.  Om kinders te lei en gereed te maak vir volwassenheid, is nog ‘n groot taak.  Wat ookal my werk of verpligtinge, as ek die lig kan sien en dit kan wees, is ek ‘n volwaardige kind van die lig!


Gebed:  Ek is ‘n kind van die Lig!


~ Uit Daelikse Woord ~No comments: