Wednesday, 2 October 2013

KIND VAN LIEFDE


Julle moet mekaar liefhê.  -  Joh. 13:34  (Jesus)


Ons kan al die Lig sien wat daar te sien is, ons kan al die kennis en wysheid hê wat daar te kry is, maar as daar nie liefde in ons hart is nie, dan baat dit ons alles niks.  Ons sal niemand toelaat in ons klein kringetjie nie – ons sal nie tevrede wees daarmee om maar net ‘n vriendelike tuiste te skep, of kinders gereed te maak vir volwassenheid nie, want sonder liefde in ons hart, sal ons niks kan gee vanuit die oorvloed wat ons ontvang vanuit ‘n Dierbare Vaderhart vol liefde nie.


Maar die wonder – wanneer liefde die hart van die mens binnevloei, is al die liefde wat ons so mildelik deel met andere, ‘n magneet wat Christus al hoe nader en nader trek na die aarde toe.  En hoe meer harte so vol liefde, vrede skep in hul eie lewens, in hul gemeenskap en hul wêreld, hoe sterker word die magneet wat Liefde is, in ons en om ons.  Dit smelt saam met die liefde uit al die kinders van Liefde en Lig wat vandag en elke dag saam bid, in ons eie land en orals in die wêreld, en Christus beweeg al hoe nader – een van die dae is Hy hier tussen ons!


Gebed:  Met U in my hart, Heer, is ek liefde.
~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: