Friday, 4 October 2013

DIE VERLOSSINGIemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens.  -  2 Kor. 5:17


Hoe heerlik!   Nou wéét ek dat ek aan Christus behoort.   Ek weet ek is nie volmaak nie, en het nog ‘n lang pad vorentoe in my geloofslewe, maar ek weet óók, ek is besig om te bou aan die Tempel van God – my eie Tempel – en niemand kan my meer daarin aan bande lê  nie, of my laat twyfel in die egtheid van die pad van Lig wat ek betree het die dag toe ek Christus my hart laat binnekom het, as my Hulp en Ondersteuning, my Leidsman, my eie Broer en Boesemvriend – my sommer *ALLES*!

Soos die son wat elke oggend oor die horison opkom, so kom die heerlikheid van die Here oor my op.  Elke dag staan ek stil en aanskou die verlossing wat al hierdie lig bring, en my siel sing in my van vroeg tot laat, en ook sommer deur heel die nag.

Heer van my hart, my dank ken géén perke nie!  Ek weet nou U het U intrek in my hart geneem – ek weet U bou hierdie Ligtempel wat ek nou is saam met my van dag tot mooie dag, en help my om die lig te sien in elke ervaring in my lewe – die oorwinning in elke uitdaging – want U is mét my!


Gebed:  Ek is verlos!  ‘n Nuwe mens!  Dankie, Dankie, Dankie!


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: