Friday, 19 June 2015

Vrese

Here,

U weet hoeveel vrese daar
nog in my lewe oorbly al
weet ek heel goed dat U my liefhet,
dat U vir my sal sorg
en my sal beskerm.
Here, gee dat die dinge
waarvoor ek bang is
tog nie met my sal gebeur nie.
Gee my u volmaakte liefde
wat alle vrees sal uitdryf
sodat ek net van u arms om my
bewus sal wees.

Dankie dat ek kan weet dat,
hoewel ek nie in die toekoms kan sien nie,
U in beheer van daardie toekoms is,
dat U my sal sterk maak,
my krag sal gee en veilig sal bewaar –
omdat U my liefhet. 
Maak dit vir my moontlik om vreesloos
te kan lewe,
om, wanneer ek bang raak,
net dieper te delf in u liefde vir my.

Dankie dat die koms
van u Seun na die wêreld
finaal ‘n einde kom maak het
aan die heerskappy van vrees.
Gee dat ek U so sal liefhê
dat daar in my lewe geen plek
vir vrees sal oorbly nie.
Here, vrywaar my van vandag af teen alle vrees
deur u Gees wat in my woon.

Amen

Uit Nina Smit Versameling  :  Veilig in God se Hand / In God se Omhelsing

  :  Dierbre Jesus @ Facebook
Aan God die drie-enige, alleen die eer!