Sunday, 7 June 2015

VROLIK EN BLY

Ek wil die Here loof met my héle hart.  -  Ps. 9:2  (OV)

Vrólik en bly, met ‘n liéd in my hart, hand aan hand sáám met my Heer, gaan ek vandag voort op my hélderverligte pad.

Maar wáárom is ek so gelukkig en bly??  Waarom sing my siel binne-in my?  Ómdat ek élke oomblik van élke dag leef in die liéfde en líg van my Heer, en álles  wat ek doen in Sý krag – waaraan daar géén einde is nie, doen.

Hóé kry ek dit reg om élke oomblik van élke dag in Hóm te leef en te beweeg?  Ek begin om my seëninge te tel en dánkie te sê daarvoor! Sódra ek die Here begin loof en dank met my héle hart, begin my síél sing en my léwe word ‘n plesier.

My gemoed is  óóp en ontvánklik vir die leiding van God, Sý lig skyn hélder voor my uit en met óórgawe en vréúgde volg ek Sy leidende lig – en dien en éér ek Sý wil vir my.

In my hándel en my wándel lóóf ek die Here met my héle hart.  My medemens sien dit raak en word óók daardeur geseën en opgehef.

Gebed:  Ek loof die Here met my hart, siel én liggaam en my héle wese getuig daarvan!

~ Uit Daelikse Woord ~


  :  Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Aan God die drie-enige , alleen die eer!

No comments: