Monday, 18 August 2014

MOED


Vertrou op die Here!  Wees sterk en hou goeie moed!  -  Ps 27:14


Aan ons vermoëns in Christus is daar geen perke nie, en dit sluit moed ook in.  Wanneer alles glad en ordelik verloop in ons lewe, voel dit vir ons dat dit nie nodig is om ons moed te bewys nie.  Ons geloof en bydrae tot die ordelike verloop van ons lewe en belange, weerspieël egter ons moed.  Moed is ‘n gawe van God aan al Sy kinders, nie net aan ‘n paar uitverkore en liggaamlik sterkes nie.

Moed is om vas te staan in die waarheid dat Christus in ons woon.  Moed kom vanuit ons diepste heiligdom binne-in ons waar Jesus woon en is altyd tot ons beskikking as ons deur moeilike omstandighede gaan en daarvoor vra.

Moed gee ons die krag om die liefdevolle, rustige mense te wees wat God ons geskep het om te wees.  Om ware kinders van die lig te wees wat ongeag uiterlike omstandighede, blymoedig voortgaan op ons pad van lig.

Moed maak dit vir ons moontlik om nee te sê vir negatiewe gedagtes, en ja vir die waarheid wat ons vry maak.  Ware moed is in ons, gereed om deur ons gebruik te word.


Gebed:  Ware moed is ook binne-in my.


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: