Thursday, 14 August 2014

SAGMOEDIG


Die vrug van die Gees is ...... sagmoedigheid.  -  Gal. 5:22 (OV)


Met ontsag staan ek voor die krag van Gods skepping, maar dis Sy sagmoedigheid, Sy teerheid, wat my die meeste raak.

Gods wil vir my is altyd tot my hoogste heil, maar nooit sal Hy dit op my afdwing nie.  Geduldig wag Hy dat ek stil moet word, en luister.

Hierdie teerheid van God vorm die fondament van my lewe.  As die uitdagings en eise wat die lewe aan my stel dreig om my te oorweldig en ek selfs soms vergeet dat ek ‘n kind van die lig is, dan is dit Sy liefde en teerheid wat my stok en my staf is – wat my ophef en vul met nuwe moed en krag.

Omdat my Heer so sag en teer is teenoor my, is ek ook sag en teer teenoor myself en teenoor my medemens.  Ek veroordeel hulle nie en maak hulle nie seer met my onbedagsame woorde nie.  Inteendeel – dit wat ek doen en sê, en my hele lewenswyse, prikkel hulle om ook dit wat my lewe so mooi en vol maak, te soek en te vind.  Deur sagmoedigheid en teerheid kom ons in harmonie met Gods grootse plan vir ons, en dra ons by tot die herstel van Sy Plan hier op aarde.


Gebed:  Dierbaarste Heer, maak my sagmoedig en teer.~ Uit Daelikse Woord ~No comments: