Thursday, 12 February 2015

Betwyfel u die krag van gebed?

Lees Job 21:1-16

Wat is die Almagtige dat ons Hom sou dien?  Watter nut het dit om Hom te aanbid?  -  Job 21:15

Dit is ‘n algemene denkpatroon by baie mense wanneer hulle oor gebed praat wat onbeantwoord bly, om te wonder of dit die moeite werd is of enige doel dien om te bid.  Hulle ken die pynlike gevoel van ontnugtering nadat hulle dringend gebid het om iets wat hulle toe nie ontvang het nie.

Hierdie ontnugtering oor onbeantwoorde gebedek kan teruggevoer word na mense se onkunde in verband met gebed.  Gebed is nie ‘n munt-outomaat waaruit jy dít wat jy wil hê, kan onttrek deur net ‘n muntstuk in te voer nie.

Ware gebed is in die eerste plek die soeke na die koninkryk van God, sy wil  en sy verheerliking.  Jy kan slegs die koninkryk verstaan as jy die Koning ontmoet en jouself aan Hom toegewy het.  Christus moet die middelpunt van jou gebedslewe wees.  Deur Hom kom jy tot die Vader.

Indien jy voel dat dat jou gebedslewe ontoereikend is, is dit tyd vir ‘n bietjie selfondersoek.  Soek jy opreg na die wil van God in jou gebede en jou lewe?  Is Hy vir jou kosbaar bo alles?  Of gebruik jy Hom as ‘n pion in jou eie skaakspel?

Eerlike en opregte antwoorde op hierdie vra, mag jou vertrekpunt na ‘n nuwe, kragtige en betekenisvolle gebedslewe wees.  Dan is jou gebede nie meer vraagtekens nie, maar God buig hulle oop tot uitroeptekens~

Gebed:  Almagtige God, dankie dat  U my deur die krag van die Heilige Gees geleer het dat effektiewe gebed afhang van my verhouding met Jesus Christus, my Verlosser.  Amen

©  Solly Ozrovech
In die holte van God se hand
Jesus ek glo @ Facebook
Al die eer aan JESUS!
*Poppie Oosthuizen*No comments: