Tuesday, 24 February 2015

Waarom ons bid

Dit is God wat in julle werk.  -  Filip. 2:13 (OV)


Vandag bid ons, en soos die bome wat so kaal en dor daar staan, en tog, diep in die kern van hul stam met magtige werke besig is, al kan ons dit nie sien met ons swakke menseoog nie, só is die werke van God ook in my, jou en almal wat saam bid.

Ons bid, want ons glo in die krag van gebed wat die krag van God vrylaat.  ‘n Krag só stil en sónder basuingeskal, maar tog sterk genóég om ‘n roering in die plante om ons te laat plaasvind, ter voorbereiding van nuwe stralende lewe wat alrééds die voëltjies laat sing en diere laat huppel!

Ons bid, want ons wéét die krag van ons gebede smelt sáám met die krag van álle biddendes dwarsdeur die wêreld – en dit wat ‘n plantjie kan doen, nadat dit bedek was met ‘n sneeulaag deur die koue winter, kan óns ook doen!

Dis die noodsaaklike, lewegewende krag van God, wat álles, óók vir ons, weer jonk en nuut maak vol sterker geloof óóit tevore,  wat ons land, Suid-Afrika, weer jonk en mooi kan maak, en ons wêreld kan red uit die haat, nydigheid en lis wat so ‘n oorhand begin kry het.

Dis waarom ons bid!


Gebed:  Ons bid en God doen die werk in ons lewe en om ons.  Dankie troue Hemelvader!


~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Al die eer aan JESUS!

*Poppie Oosthuizen*

No comments: