Tuesday, 17 February 2015

Leiding


Terwille van u Naam sal U my voorgaan en my lei.  -  Ps. 31:4


Het jy al ooit gedink of gesê:  “Ek weet nie wat ek moet doen nie?”   Dan het jy seker vergeet dat jy oor die mag beskik om enige tyd, op enige plek, uit die duisternis in die lig in te beweeg.  Die lig van God waarin jy leef, beweeg en bestaan, is altyd daar vir jou, slegs een gedagte, een gebed ver.  Wanneer jy bid, ontvang jy die leiding en die moed en die vertroue wat nodig is om in geloof voorwaarts te beweeg.  Roep Hom aan – Hy luister altyd, en Hy sal vir jou wys wat jy moet doen.

Dink of sê jy ooit: “Ek verstaan nie?”  Jy beskik oor die mag om selfs die mees kwellende vraagstukke op te los, want die alwyse, alwetende Gees van Christus woon in jou.  Bid gerus, want dis jou gebede wat die deur tot insig en begrip voor jou oopmaak, en in Sy liefde sal jy die kalmte en gemoedsrus vind waarna jy soek.

Wanneer jy dus voor ‘n doodloopstraat te staan gekom het, bevestig net – “Laat daar lig wees,” en die pad wat jy moet volg sal voor jou oopgaan.


Gebed:  Laat daar lig wees, Heer.


~Uit Daelikse Woord ~

Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Al die eer aan JESUS!
*Poppie Oosthuizen*

No comments: