Thursday, 26 February 2015

Gods Psalm

Die Here is my sterkte en psalm.  -  Psalm 118:14  (OV)

Die ritme van Gods liefde is die agtergrondmusiek vir die ontvouende drama van my lewe.  Onder die leiding van Sy Heilige Gees word ek daagliks gelei op my pad van lig.  Toegevou in die strelende melodie van Gods psalm kan ek nie anders as om sorgeloos en vol vertroue te wees nie.

As ek met blydskap laat gaan en Gods liefde in en deur my laat sing, word ek ‘n oop kanaal waardeur hierdie hemelse melodie ook na ander oorgedra word.  Hoe maklik tel ek die wysie van Gods psalm op as ek stil word en daarna luister!  Hoe maklik val ander nie in en sing en dans saam tot verheerliking van Sy wondersoete Naam nie!  Wat ‘n pragtige duet wanneer ons saam met Sy Gees in ons sing en vir Hom, ons kosbare Hemelkoning, ‘n vreugdesdans doen!

Dit is in die in-stilte-gedeelte lied van die lewe wat die Vader en ek een is.  Dit is hierdie besef wat my sterk maak.  Ek word met blydskap en vreugde verhef en sterk en vry gemaak.

Ek is Gods melodie van die lewe.  Hy sing Sy psalm deur my.

Gebed:  Ek is Gods melodie van die lewe.  Hy sing Sy psalm deur my!

~ Uit Daelikse Woord ~


Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Al die eer aan JESUS!
*Poppie Oosthuizen*

No comments: