Wednesday, 4 February 2015

Daar is net een God

Waarlik, wie anders as die Here is God?  Ja, wie anders as ons God is ‘n rots?  -  Psalm 18:32


Ons lewe in ‘n tyd waarin godsdiens al hoe meer mens-vriendelik gemaak word.  Ons hoor al hoe meer stemme opgaan dat ons meer verdraagsaam teenoor ander godsdienste moet wees.  Sommige teoloë meen selfs dat ons aan die gode van ander godsdienste erkenning moet gee.

Gelukkig weet die Bybel van beter.  Daar word die feit telkens onomwonde gestel:  Die Here is God en daar ís geen ander nie.  “Voor My was daar geen god nie, en na My sal daar ook nie een wees nie.  Ek, Ek is die Here, buiten My is daar geen redder nie,”  sê God self (Jes. 43:10-11).  In Jesaja 45:14 staan daar:  “Waarlik, God is by jou, en daar is geen ander nie, daar is nie nog ‘n God nie.”  Duideliker as dit kan ons dit skaars kry!  Die Here het sy volk dan ook telkens swaar gestraf as hulle Hom vir heidense afgode verruil het.

Daar is ook geen ander manier om by die hemel uit te kom as deur die soenverdienste van Jesus nie.  Hink jy nog op twee gedagtes terwyl jy wonder of Allah en Jehova nie maar dieselfde as God is nie?  Ná vandag kan jy seker wees daar is net één God, dié drie-enige God wat in ons geloofsbelydenis omskryf word:  God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, Jesus Christus sy Seun, en die Heilige Gees.


Here, ek aanbid U as die enigste God, as Vader, Seun en Gees.  Dankie dat U in my lewe teenwoordig is.  Amen©  Nina Smit
Bloeisels van Hoop


gepos deur:

Koningsdogters vir Jesus Page @ Facebook
Al die eer aan JESUS!
*Poppie Oosthuizen*

No comments: