Sunday, 9 March 2014

GEBED  VIR  JOU  GELIEFDES


Die Here sal jou se seën en jou behoed.  -  Num. 6:24 (OV)


Vir jou dierbare wat gedurig in jou gedagtes is, omdat hy of sy nie gesond is nie, se gemoedstemming laag is, deur hartseer gaan of hulp van watter aard ookal nodig het, die volgende:

Ek vou jou toe in mý liefde.

Ek sien jou sterk want Gód is jou krag.

Ek sien jou heel en gesond want God is die léwe in jou liggaam.

Ek sien jou vréésloos want God vervul jou met moed en geloof.

Ek sien jou kálm, bedáárd en stándvastig, vrý van twyfel en vrese, want die lig van Sý gees brand helder in jou.

Ek sien jou ‘n wénner, want jy *ís* ‘n geestelik wese, ‘n kínd van God.

Ek sien jou soos Gód jou sien.

Ek wéét dat die hélende krag van God kragtig aan die werk is in jou.

Élke keer as ek aan jou dink, dánk ek God vir Sy volmáákte werk wat ín jou, vír jou en déúr jou gedoen word.


Gebed:  Die Here sal jou seën en jou behoed!


~ Uit Daelikse Woord ~

No comments: