Sunday, 9 March 2014

LAAT  LOS  LAAT  GOD


Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.   Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is.  -  Rom 12:2


Ek raak van álle kommer en vrese ontslae, en vestig my aandag op my eie inwonende Heer, wat élke tree van die weg wat ek moet gaan, by my is.

Hy lei my van sukses tot sukses, op weë wat lei tot my hoogste heil.   In Sý krag is ek in staat om my rug te draai op énigiets wat nie na wense is nie.

Hy suiwer my brein en omskep my gedagtes in liggedagtes.  Intuïtief volg ek Sy leiding.   Hy ínspireer my en in Sý lig skiet nuwe idees my denke binne.

Vás vertrouend op die Heer van my hart, gaan ek voort na ‘n méér bevredigend werk, ‘n béter verhouding, súkses met my studies en eksamen, en dieper, béter menseverhoudings.  Met my oë gevestig op Hóm, volg net goedheid en guns my, ál die dae van my lewe.

My lewe is vól en ryk, as ek die dinge wat níé tot my heil is nie laat gaan, sodat Gods vólmaakte plan vir my kan ontvou.


Gebed:  Ek laat los en laat God oorneem!


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: