Sunday, 9 March 2014

LYDSAAMHEID


Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige. – Sag. 4:6


JESUS  het die krag van lydsaamheid volmaak uitgebeeld.  Hy het Hom nie verset teen die uitdaging van die lewe of die dood nie, en tog alles oorkom.   Altyd liefdevol, altyd vergewend, was Hy.

Hoe het Hy dit reggekry?  Deur Hom met volle vertroue te wend tot God, die een krag en die een Teenwoordigheid in Sy lewe.  Hy het ook baie goed geweet dat die uitdagings voor Hom, die omstandighede of die mense nie so belangrik was as die vermoë om Hom teen niks en niemand te verset nie.

As ons met ons hele hart en siel Sy voorbeeld volg, sal ons ook leer om alles wat ons aangaan in Gods bekwame hande te plaas – om te glo en te weet dat wat ookal mag gebeur, dit slegs tot ons hoogste heil sal wees, want God die Here die Almagtige, is aan die werk in ons, deur ons en om ons.

In Hom en in Sy krag, het ons die krag wat struikelblokke oorkom, die krag wat ons vry maak.  As ons die Christus-standaard van lydsaamheid ons eie maak, en op elke gebied in ons lewe toepas, is ons geestelike groei seker en gewis.


Gebed:  Soos Christus verset ek my nie.


~ Uit Daelikse Woord ~

No comments: