Saturday, 10 December 2016

Jesus gebore in 'n stal om vir jou en my sondes te sterf aan 'n ruwe kruis.
Johannes 1:14 Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.

Dit bly die grootste bewys van God se Liefde vir die mens; dat Hy Sy enigste Seun gestuur het om as mens uit ‘n maagd gebore te word en as mens op aarde te woon. Hier het Hy tussen gewone mense gewoon.

Hy weet hoe dit hier op aarde is, want Hy was ook hier. Hy verstaan valsheid, leuens, skinder, kwaadpraat, vernedering, rugstekery, onregverdigheid, pyn, liefde... Ten spyte hiervan, het God nie een oomblik gehuiwer om Sy enigste Seun hieraan bloot te stel nie.

Jesus het tussen hierdie mense kom leef en 'n boodskap van liefde en hoop deur middel van Sy lewe oorgebring. Hy het wonderwerke gedoen en gepreek deur gelykenisse. Uiteindelik het hul Hom aan ‘n kruis gehang om vir ons sondes te sterf, soos ‘n misdadiger, saam met misdadigers... aan die middelste kruis.

Onthou asseblief, Sy dood was nie onnodig nie. Sy bloed het elkeen van ons vrygekoop.

#GerhardFourie

Koningsdogters vir Jesus Bediening / Facebook
No comments: