Saturday, 14 June 2014

KINDERS


“Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle.”  - JESUS - (Matt 19:14)


Die kinders van die wêreld is die volwassenes van die toekoms, daarom is ons almal ten nouste betrokke by hulle.  Waar ons ookal vandag is, wat ons ookal doen, ons kan die kinders van ons wêreld in ons gebede seën.

Ons kan begin deur vir die kinders in ons eie familie te bid.  Laat ons dan die kinders in ons omgewing, in ons land en in die wêreld insluit.

Kinders het ‘n behoefte  aan liefde.  Daar moet vir hulle gesorg word, hulle moet gevoed word, opgelei word, beskerm en gelei word.  In ons eie families, gemeenskappe en dele van die wêreld, sien ons wel om na die kinders.

Deur die krag van ons gebede, kan ons alle kinders dwarsoor die wêreld seën.  Op die vleuels van ons liefde kring ons gebede wyer en wyer uit, tot seën van elke verlore, eensame, bang kind, op enige plek in die wêreld.

Deur ons kinders te seën in ons gebede, seën ons ook ons wêreld en die toekoms van die wêreld.


Gebed:  Seën die kinders van die wêreld, Heer, hulle is die volwassenes van die toekoms.  Laat ook U seënende hand rus op ons land en ons wêreld en beskerm ons teen die versoekings van bose.  Uit eie krag kan ons nie, maar alleen deur Ú krag is die bose magteloos en ons veilig!


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: