Sunday, 22 June 2014

TROOS


Die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, ... sal julle alles leer.”  -  Joh. 14:26 (Ou Vertaling)


Wanneer ons bedroef is, sal die gedagte dat ons Trooster altyd by ons is, vertroosting bring vir ons hart en berusting vir ons seer gemoed.  Die krag wat bomenslik is, die vreugde wat geen trane kan uitdoof nie, die liefde wat weet dat ons nooit ‘n geliefde kan verloor nie, dit alles behoort aan u deur Christus, ons Heer.

Dink aan die vertroostende woorde van Jesus: 

“Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid ... julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees ...  Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle;  nie soos die wêreld gee nie, gee Ek aan julle nie.  Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.”  (Joh. 14 vanaf vers 16 Ou Vertaling).

Mag die liefde van Christus wat in u hart woon, u vertroos, onderskraag en die nodige krag gee deur enige gebeurlikheid.


Gebed:  Dankie Heer, vir U liefde in my hart.


~ Uit Daelikse Woord – Maart 1989 ~
No comments: