Friday, 27 June 2014
LAAT LOS LAAT GOD


Moenie bang wees nie, want  Ek is by jou.  Ek sal jou seën.  -  Gen. 26:24


Staan ek voor ‘n uitdaging wat dreig om my te oorweldig?  Soek ek versekering dat die besluit wat ek in ‘n belangrike saak neem, die regte een is?  As my antwoord op hierdie twee vrae of enigiets anders wat my hinder, ja is, neem ek nou ‘n oomblik om stil te word en by Jesus se voete te gaan sit.  In hierdie gewyde oomblik waarin ek met my Heer verkeer, maak ek my gedagtes stil sodat Hy in en deur my kan werk.

Ek laat los en laat God.   Wat ookal mag gebeur, ek laat geen negatiwiteit toe om my gedagtes oor te neem nie.  Ek laat alles in Sy bekwame hande, en ek weet ek hoef my nie te bekommer dat dinge nie volmaak sal uitwerk nie.

Ek laat los en laat God.   Ek wys sodoende dat ek glo dat Sy volmaakte orde in my lewe tot stand kom.  Ek doen alles in my vermoë om ‘n kanaal te word waardeur Hy kan werk om alles en almal betrokke te seën.


Gebed:  Ek laat los en laat God


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: