Tuesday, 15 December 2015

Maria se Lofsang

Maria se loflied


46Maria het geantwoord:
“Ek prys die Here.
47Ek juig in God my Verlosser!
48Want Hy het omgesien
na sy nederige diensmeisie,
en nou sal geslag na geslag
my geseënd noem.
49Want Hy, die magtige Een,
het groot dinge vir my gedoen.
Heilig is sy Naam!
50Sy ontferming strek
van geslag tot geslag
oor almal wat Hom eer.
51Sy kragtige arm
doen geweldige dinge!
Hy verstrooi die trotse
en hooghartige mense!
52Hy het prinse onttroon
en nederiges verhef.
53Hy het dié wat gebrek ly,
met goeie dinge versadig,
en die rykes
met leë hande weggestuur.
54Hy het sy dienaar Israel gehelp!
Hy het nie sy belofte vergeet
om ontferming te bewys nie.
55Want Hy het ons voorvaders
beloof
– vir Abraham en sy kinders –
om vir altyd goed te wees
teenoor hulle.”


56Maria het omtrent drie maande by Elisabet gebly en toe is sy huis toe.


Lukas 1:46-56 Nuwe Lewende Vertaling1 comment:

I am Psychiatry said...

Should there be another persuasive post you can share next time, I’ll be surely waiting for it. custom website design service