Wednesday, 16 December 2015

'n Kers verloor niks ....
'n Kers verloor niks deur

'n ander kers 

aan die brand te steek nie.

En as jy 'n ander een se kers doodblaas,

sal joune nie helderder skyn nie.


1 comment:

I am Psychiatry said...

Should there be another persuasive post you can share next time, I’ll be surely waiting for it. wordpress web development company