Monday, 17 February 2014


GLIMLAG *DIE TAAL VAN DIE HART*


Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen.  -  Gal. 6:10


Met al die tale en dialekte wat oor die hele wêreld heen gepraat word, kan ons baie maklik iemand teëkom wie se taal ons nie verstaan nie.   Al mag ons nie mekaar se woorde verstaan nie, ís daar nog steeds die taal van die hárt wat oor álle taalgrense reik, en dáárdie taal begin met ‘n glimlag!

Met ons hárt en met ons síél glimlag ons.  Ons oë is die vénsters van ons siel en glimlag saam.  Ons gesíg glimlag saam.  Ons héle wese en lyftaal glimlag saam, en dié wat dit sien, voel die goedgesindheid en liefde wat ons daarmee oordra aan, en óók hulle reageer daarop met ‘n glimlag só diep en mooi.

Met híérdie taal van die hart, wat só maklik is om te gebruik, kán ons mure  afbreek wat tussen ons en andere staan.  Ons kan ónmin verander in líéfde en verdráágsaamheid.  Ons kan vrédeblommetjies saai in die harte van andere wat oor álle grense, álle vreemde tale en mense heen reik, en die héle mensdom sáámbind in ‘n band van góédgesindheid teenoor mekaar, die símbool van vréédsame naastebestaan.  *Dink net, ‘n éénvoudige glimlag wat só baie kan vermag!*


Gebed:  Ek glimlag vandag en die wêreld glimlag saam met my!


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: