Monday, 17 February 2014


LIEFLING EK BID VIR JOU


Ons (hou) ook nie op om vir julle te bid nie.  Ons vra God dat julle, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat  Sy wil is.  -  Kol. 1:9


Vandag bid ek dat my geliefdes God moet ken op ál hul weë en in álles wat hulle doen:

“Dierbare Heer, ek sien Ú lig helder straal in en deur my geliefdes.  Ek sien hulle veilig toegevou in Ú kosbare Vaderliefde, stérk en krágtig in Ú krag.

Sterk en kragtig in Ú krag Heer, kan hul wenners wees in wát hulle ookal mag aanpak.  Laat Ú lig hul lei, Ú liefde hul beskerm en Ú krag hul vul met moed en durf, want slegs dán kan hulle nie faal in wát die uitdaging ookal voor hulle nie.  Wanneer ek vandag aan hulle dink sien ek hul stérk, strálend en gesónd, en ek wéét Ú is met hulle élke tree van die weg wat hulle moet volg.   Dánkie, Vader, vir Ú troue sorg en liefde wat áltyd daar is vir my, vir élkeen van my geliefdes, en vir Ú wêreld en sy mense.

Laat Ú lig helder skyn dierbare Heer, ín my en óm my, tot seën van élkeen só na aan my.


Gebed:  Liefling, ek bíd vir jou!


~ Uit Daelikse Woord ~No comments: