Wednesday, 19 February 2014

JONK  VAN  GEES


Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.  -  Jes. 40:31


Die Heilige Gees is in my, en in Hom is daar slégs stralende, tydlose lewe.  My géés is altyd jonk.  My líéfdevolle gedagtes spoor hierdie jong gees aan tot aksie, en ek voel léwenslustig, stérk, entóésiasties en gesónd.

My liefdevolle gedagtes maak my méér bewus van hierdie dinamiese lewe ook in andere.  Ek dink aan myself met líéfde.  Ek lóóf en dank God vir my liggaam wat my dien, sodat ek Hóm daardeur kan dien.  Ek lóóf en dank God as die brón van my lewe, en álles wat so mooi is vir vir my om te geniet.  Hoe méér ek die skoonheid van hierdie wêreld om my raaksien, hoe gróter word my liefde vir my Skepper.  My liefdevolle gedagtes ómvou alles wat bestaan, sowel as élke mens wat my dag met my deel.

Die jong gees in my réágeer op my gedagtes van liefde, en ek geníét hierdie heerlike dag deur God aan my geskenk.


Gebed:  Élke dag is ‘n geskenk van God!


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: