Saturday, 15 February 2014

MOED


Vertrou op die Here!  Wees sterk en hou goeie moed!  -  Ps. 27:14


Aan ons vermoëns in Christus is daar geen perke nie, en dit sluit moed ook in.   Wanneer alles glad en ordelik verloop, voel ons dis nie vir ons nodig om ons moed te wys nie.   Ons geloof en bydrae tot die ordelike verloop van ons lewe en belange, weerspieël egter ons moed.  Moed is ‘n gawe van God aan al Sy kinders, nie net aan ‘n paar uitverkore fisiese sterkes nie.

Moed is om vas te staan in die waarheid dat Christus in ons woon.   Moed kom vanuit ons diepste heiligdom, en is altyd tot ons beskikking wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan en daarvoor vra.

Moed gee ons die krag om die liefdevolle, rustige mense te wees wat God ons geskep het om te wees.   Om ware kinders van die lig te wees wat ongeag uiterlike omstandighede, blymoedig voortgaan op ons pad van lig.

Moed maak dit vir ons moontlik om nee te sê vir negatiewe gedagtes, en ja vir die waarheid wat ons vry maak.   Ware moed is in ons, gereed om deur ons gebruik te word.


Gebed:  Ware moed is binne-in my!


~ Uit Daelikse Woord ~
No comments: